Bedrijfsvoorheffing

Opgelet: deze berekening vertrekt van de maandelijkse bruto belastbare bezoldiging en dient uitsluitend als bijlage bij de onderwijswetgeving. Om van het betaalde brutosalaris naar het netto maandbedrag te komen, zijn er nog extra berekeningen nodig die hier niet zijn opgenomen.

EUR    

In dit vak vul je het globaal bedrag van je maandelijkse bruto belastbare bezoldiging in. Als je meer dan 1 deelopdracht in hoofdambt uitoefent, vul je hier de som van de bruto belastbare bedragen van al je deelopdrachten in. Gebruik geen spaties of andere tekens voor de scheiding van de duizendtallen. Gebruik een punt of een komma voor het decimaalteken (voorbeelden: 1234 of 1234,67 of 1234.67).

   
 

De berekening gebeurt volgens de nu geldende sleutelformule. Je kan ook een andere geldigheidsperiode kiezen.