Salarisschaal 268 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
NVS : coördinatievergoeding CLB
Minimum leeftijd
18
Minimumsalaris
3433,50
Maximumsalaris
3433,50
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 3433,50 498,14 0,00
0,00
37,36
37,36
17,68
17,68
0,00
0,00
443,10
443,10
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 3433,50 498,14 0,00
0,00
0,00
0,00
65,11
65,11
0,00
0,00
433,03
433,03