Salarisschaal 268 geldig vanaf 01/10/2021

Omschrijving
NVS : coördinatievergoeding CLB
Minimum leeftijd
18
Minimumsalaris
3433,50
Maximumsalaris
3433,50
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 3433,50 508,10 0,00
0,00
38,11
38,11
18,04
18,04
0,00
0,00
451,95
451,95
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 3433,50 508,10 0,00
0,00
0,00
0,00
66,41
66,41
0,00
0,00
441,69
441,69