Salarisschaal 31 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
NVS : houder GHOS-diploma
Minimum leeftijd
21
Minimumsalaris
324,71
Maximumsalaris
324,71
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 324,71 47,11 0,00
0,00
3,53
3,53
1,67
1,67
0,00
0,00
41,91
41,91
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 324,71 47,11 0,00
0,00
0,00
0,00
6,16
6,16
0,00
0,00
40,95
40,95