Salarisschaal 32 geldig vanaf 01/10/2021

Omschrijving
NVS : houder DHOS-diploma
Minimum leeftijd
21
Minimumsalaris
433,00
Maximumsalaris
433,00
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 433,00 64,08 0,00
0,00
4,81
4,81
2,27
2,27
0,00
0,00
57,00
57,00
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 433,00 64,08 0,00
0,00
0,00
0,00
8,38
8,38
0,00
0,00
55,70
55,70