Salarisschaal 33 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
NVS : houder getuigs. of bijz. diploma
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
541,22
Maximumsalaris
541,22
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 541,22 78,52 0,00
0,00
5,89
5,89
2,79
2,79
0,00
0,00
69,84
69,84
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 541,22 78,52 0,00
0,00
0,00
0,00
10,26
10,26
0,00
0,00
68,26
68,26