Salarisschaal 36 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
NVS : houder getuigs. of bijz; diploma
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
866,07
Maximumsalaris
866,07
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 866,07 125,65 0,00
0,00
9,42
9,42
4,46
4,46
0,00
0,00
111,77
111,77
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 866,07 125,65 0,00
0,00
0,00
0,00
16,42
16,42
0,00
0,00
109,23
109,23