Salarisschaal 37 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
NVS : houder getuigs. of bijz. dilpoma
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
974,29
Maximumsalaris
974,29
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 974,29 141,35 0,00
0,00
10,60
10,60
5,02
5,02
0,00
0,00
125,73
125,73
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 974,29 141,35 0,00
0,00
0,00
0,00
18,47
18,47
0,00
0,00
122,88
122,88