Salarisschaal 796 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
NVS : ALDI gesubsidiëerd onderw. (CAO 5)
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
5012,42
Maximumsalaris
5012,42
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 5012,42 727,22 0,00
0,00
54,54
54,54
25,82
25,82
0,00
0,00
646,86
646,86
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 5012,42 727,22 0,00
0,00
0,00
0,00
95,05
95,05
0,00
0,00
632,17
632,17