Salarisschaal 808 geldig vanaf 01/01/2021

Omschrijving
TOELAGE BETER BEZ.OPDR.BO.CAT A NA CAO8
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
8593,50
Maximumsalaris
8593,50
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 8593,50 1246,77 0,00
0,00
93,51
93,51
44,26
44,26
0,00
0,00
1109,00
1109,00
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 8593,50 1246,77 0,00
0,00
0,00
0,00
162,95
162,95
0,00
0,00
1083,82
1083,82