Salarisschaal 899 geldig vanaf 01/10/2021

Omschrijving
NVS : coördinator LOP
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
4600,82
Maximumsalaris
4600,82
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Werkbonus Belastbaar
0 4600,82 680,84 0,00
0,00
51,06
51,06
24,17
24,17
0,00
0,00
605,61
605,61
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Werkbonus Belastbaar
0 4600,82 680,84 0,00
0,00
0,00
0,00
88,99
88,99
0,00
0,00
591,85
591,85