Salarisschaal 899 geldig van 01/07/2016 tot 30/06/2017

Omschrijving
NVS : coördinator LOP
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
4550,76
Maximumsalaris
4550,76
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Belastbaar
0 4550,76 622,16 98,41
49,20
46,66
46,66
22,08
22,08
651,83
602,62
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Belastbaar
0 4550,76 622,16 98,41
49,20
0,00
0,00
94,17
87,74
626,40
583,62