Inschrijven

ICT in het Vlaamse onderwijs: een stand van zaken

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Lunch
Startpagina

Inhoud

Voor de derde keer op rij werden Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur de aard en mate van ICT -integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. De resultaten van deze ICT-monitor worden gepresenteerd tijdens een studievoormiddag op maandag 22 oktober 2018. Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vicli, de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga. Naast de presentatie van de resultaten is er ook ruimte voor reflectie en debat vanuit de ICT-coördinatoren zelf. 

In de namiddag kunnen deelnemers ook participeren aan een seminarie over vormen van online nascholing en andere vormen van e-learning in het kader van de professionalisering van leraren.  Deelnemers krijgen een overzicht van het aanbod in Vlaanderen en Europa en inzicht in hoe deze online vormen van levenslang leren precies werken.

Beide onderdelen van de studiedag kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor onderwijsactoren uit alle onderwijsniveau’s. 

De beoogde doelgroep bestaat uit:
- Technische en pedagogische ICT-coördinatoren
- Directies en beleidsmedewerkers
- Mediacoaches
- Begeleiders en nascholers
- Geïnteresseerde leerkrachten

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag gaat door op maandag 22 oktober 2018

Voormiddaggedeelte – presentatie en interactie over de resultaten van de ICT-monitor: van 9.30 tot 12.30.

Namiddag gedeelte – seminarie over online nascholingsvormen: van 13.30 tot 16.00.

Locatie en Bereikbaarheid

Beide onderdelen gaan door in Brussel, Herman Terilinckgebouw (Tour & Taxis) - Auditorium Toots Thielemans 

Adres: Havenlaan 88, 1000 Brussel

Het VAC Brussel (Herman Teirlinckgebouw) is best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid in het gebouw. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Herman Teirlickgebouw vind je hier:  https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/herman-teirlinckgebouw   

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De inschrijvingen worden afgesloten 8 dagen voor de studiedag.  Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

09.00 9.30

Onthaal, koffie en registratie

9.30 10.00

Welkom en voorstelling van het onderzoeksopzet MICTIVO III
Door de onderzoekers van KULeuven en UGent 

10.00 10.45 Overzicht voornaamste resultaten MICTIVO III
Door Departement Onderwijs en Vorming en onderzoekers KUleuven en UGent 
10.45 11.00 Pauze
11.00 12.30 Reflectie op de resultaten door Vicli en debat met ICT-coördinatoren
12.30 13.30 Lunch
13.30 16.00

Optioneel: seminarie over online nascholingsmethodieken 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en instellingsnummer moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Ilse De Vulder
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Jan De Craemer (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedagen en uw inschrijving kan u contact opnemen met Jan De Craemer  (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)