Inschrijven

Het belang van schoolbeleid voor leerling, leerkracht en onderwijsorganisatie

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Receptie

Jouw privacy

Startpagina

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De eerste studiedag van SONO plaatst schoolbeleid in de kijker en dit met aandacht voor de verschillende onderzoekslijnen van het steunpunt (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, inschrijvingsbeleid).

Aan de hand van keynotes en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten wij het belang van schoolbeleid. Hierbij hebben we aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (team teaching, personeelsbeleid) en voor onderwijsorganisatie (GOK, inschrijvingsbeleid). 

We willen op deze manier de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs brengen. We zetten zeker ook in op de dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op donderdag 04/10/2018, van 9u tot 17u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent


Bereikbaarheid

Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes.


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum capaciteit zaal: 220 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 28 september 2018, 12u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier. 

Programma

9u Onthaal
9u30 Verwelkoming door dagvoorzitter
9u45 Keynote 1
10u30  Keynote 2
11u15 Pauze en verplaatsing naar workshops
11u45 Workshops (eerste ronde)
12u45 Lunch
13u45 Workshops (tweederonde)
14u45 Pauze en verplaatsing naar workshops
15u15 Afsluitend debat (3 directieleden/bestuurders en 3 beleidsmakers o.l.v. moderator) a.d.h.v. stellingen die de thematieken uit de workshops behandelen.
16u15 Afsluiting door dagvoorzitter/promotor-coördinator

Workshops (ronde 1 - voormiddag):

Workshop 1.1) VOORLOPIGE TITEL: Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet (basisonderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

Workshop 1.2) VOORLOPIGE TITEL: De leraar als lid van het schoolteam: team-teaching (basisonderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 1.3) VOORLOPIGE TITEL: Schoolvoorkeuren van ouders (basisonderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 1.4) VOORLOPIGE TITEL: Onderwijsvormen en kansen op de arbeidsmarkt (secundair onderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 1.5) VOORLOPIGE TITEL: Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten (secundair onderwijs) 

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 1.6) VOORLOPIGE TITEL: Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief (basis- en secundair onderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 1.7) VOORLOPIGE TITEL: Gelijke onderwijskansen (basis- en secundair onderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

Workshops (ronde 2 - namiddag):

Workshop 2.1) VOORLOPIGE TITEL: Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet (basisonderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

Workshop 2.2) VOORLOPIGE TITEL: De leraar als lid van het schoolteam: team-teaching (basisonderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 2.3) VOORLOPIGE TITEL: Schoolvoorkeuren van ouders (basisonderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 2.4) VOORLOPIGE TITEL: Onderwijsvormen en kansen op de arbeidsmarkt (secundair onderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 2.5) VOORLOPIGE TITEL: Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten (secundair onderwijs) 

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 2.6) VOORLOPIGE TITEL: Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief (basis- en secundair onderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

WORKSHOP 2.7) VOORLOPIGE TITEL: Gelijke onderwijskansen (basis- en secundair onderwijs)

Omschrijving (nog in te vullen)

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Koen Scherre
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Steunpunt Onderwijsonderzoek: melissa.tuytens@ugent.be 

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de studiedag van het Steunpunt Onderwijsonderzoek en uw inschrijving kan u contact opnemen met Melissa Tuytens, Melissa.Tuytens@ugent.be