Inschrijven

SONO-studiedag: Het belang van schoolbeleid voor leerling, leerkracht en onderwijsorganisatie

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De eerste studiedag van SONO plaatst schoolbeleid in de kijker en dit met aandacht voor de verschillende onderzoekslijnen van het steunpunt (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, inschrijvingsbeleid). 

Aan de hand van keynotes (o.a. Inspecteur-generaal Lieven Viaene) en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten wij het belang van schoolbeleid. Hierbij hebben we aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (team teaching, personeelsbeleid) en voor de onderwijsorganisatie (GOK, inschrijvingsbeleid). 

We willen op deze manier de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs brengen. We zetten zeker ook in op de dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk, zowel in de workshops als via een afsluitend debat.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op donderdag 04/10/2018, van 9u tot 17u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent


Bereikbaarheid

Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes.


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum capaciteit zaal: 220 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 28 september 2018, 12u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier. 

Programma

9u Onthaal
9u30 Verwelkoming door dagvoorzitter
9u45 Kenmerken van en uitdagingen voor een sterk schoolbeleid (Geert Devos, UGent)
10u30  Het referentiekader voor onderwijskwaliteit: van sterk wetenschappelijk onderzoek naar een krachtig schoolbeleid (Lieven Viaene, Inspecteur-generaal)
11u15 Pauze en verplaatsing workshops
11u45 Workshops (eerste ronde)
12u45 Lunch
13u45 Workshops (tweede ronde)
14u45 Pauze en verplaatsing
15u15

Afsluitend debat: Uitdagingen voor schoolbeleid

Debatleden:

Pascal Scheyvaerts, Directeur basisonderwijs, Vrije Basisschool Kerksken

Sofie Strobbe, Directeur basisonderwijs, Jenaplanschool De Feniks Gent

Sandra Vandendriessche, Schoolontwikkelaar secundair onderwijs, GO!

Paul Yperman, Schoolbestuurder, Jezuïetencolleges (CEBECO)

Jeroen Backs, Afdelingshoofd Afdeling Strategische Beleidsondersteuning, Departement Onderwijs en Vorming

Katrien Bonneux, Afdelingshoofd Afdeling Secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding, Departement Onderwijs en Vorming

John De Plecker, Afdelingshoofd Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, Departement Onderwijs en Vorming 

Moderator: Brigitte Vermeersch

16u15 Afsluiting

WORKSHOPS RONDE 1 - VOORMIDDAG


Workshop 1.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet


Promotoren: Kris Van den Branden (KU Leuven); Piet Van Avermaet (UGent); Elke Struyf (UA)

Onderzoekers: Marieke Vanbuel (KU Leuven); Joke Ysenbaert (UGent); Stefanie Adriaensens (UA); Aster Van Mieghem (UA)


Doelgroep: basisonderwijs 


De toenemende diversiteit in de leerlingenpopulatie zet scholen voor heel wat uitdagingen. Een doordacht en sterk uitgewerkt zorg-, talen-, en evaluatiebeleid kan scholen helpen om die uitdagingen aan te gaan. De vertaalslag van zo’n beleid naar de praktijk is echter niet altijd eenvoudig. . Laat u tijdens deze sessie inspireren door het onderzoek binnen het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) en ga samen met de onderzoekers op zoek naar voorwaarden die van belang zijn om een zorg-, taal-, en evaluatiebeleid op school te doen slagen in de praktijk.


Workshop 1.2 Het onderwijs van de toekomst: teamteaching


Promotor: Kaat Delrue (Artevelde Hogeschool)

Onderzoekers: Mieke Meirsschaut (Artevelde Hogeschool); Ilse Ruys (Artevelde Hogeschool)


Doelgroep: basisonderwijs 


Uit onderzoek naar het onderwijs van de toekomst blijkt dat samenwerking tussen leraren steeds belangrijker zal worden. Teamteaching wordt als mogelijke vorm van samenwerken onder de loep gehouden. In teamteaching werken meerdere leraren samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind. Je komt te weten waarom leraren(teams) kiezen voor teamteaching, op welke manier het vorm krijgt en onder welke voorwaarden ze kans op een succesvolle samenwerking hebben.


Workshop 1.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud


Promotor: Steven Groenez (HIVA)

Onderzoekers: Nele Havermans (HIVA); Thomas Wouters (HIVA)


Doelgroep: basisonderwijs 


We gaan na welke schoolkenmerken mee bepalen voor welke kleuterscholen ouders een voorkeur hebben. Speelt enkel de afstand tot de school mee? Wat is de rol van de schoolsamenstelling, de perceptie van de schoolkwaliteit en het onderwijsnet? Verschillen de voorkeuren van ouders naargelang hun eigen achtergrond en de buurt waarin ze wonen? Aan de hand van data van het centraal aanmeldregister van LOP Gent voor de instappers in het kleuteronderwijs trachten we een antwoord op deze vragen te formuleren en geven we verschillende suggesties voor beleid.


Workshop 1.4 Onderwijsvormen en hun effecten


Promotor: Bieke De Fraine (KU Leuven)

Onderzoekers: Jonas Dockx (KU Leuven); Naomi Van den Branden (KU Leuven)


Doelgroep: secundair onderwijs


Onderzoek naar de effecten van onderwijsvormen (ASO, TSO, BSO, KSO) binnen Vlaanderen kan bijdragen tot inzichten in de onderwijsloopbanen van leerlingen. Deze workshop gaat in op de resultaten van een onderzoek bij meer dan 3000 leerlingen in 45 scholen. We bespreken de effecten van de keuze van een onderwijsvorm op zowel de prestaties wiskunde als het academisch zelfconcept van leerlingen. De resultaten geven hoofdzakelijk weer hoe leerlingen beïnvloed worden door de huidige structuur van het secundair onderwijs. We bespreken de implicaties voor het beleid en de praktijk qua studiekeuzebegeleiding en de vormgeving van het secundair onderwijs.


Workshop 1.5 Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen
 


Promotor: Bram Spruyt (VUB)

Onderzoeker: Gil Keppens (VUB)


Doelgroep: secundair onderwijs


Het ontwikkelen van strategieën ter preventie van spijbelen wordt door het schoolbeleid vaak als een uitdaging gezien vanwege de complexiteit van de spijbelproblematiek. 

In deze workshop bespreken we de spijbelproblematiek en introduceren we het schoolbindingsconcept als strategie om grip te krijgen op de veelzijdigheid van spijbelen. 

We behandelen vragen zoals: wat is schoolbinding en hoe kunnen scholen schoolbinding generen.


Workshop 1.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief


Promotor: Geert Devos (UGent)

Onderzoekers: Melissa Tuytens (UGent); Eva Vekeman (UGent)


Doelgroep: basis- en secundair onderwijs


De kwaliteit van onderwijs hangt onder meer af van de competentie en inzet van leraren, tegelijk moeten scholen optornen tegen een lerarentekort en een hoge uitstroom van beginnende leraren (Devos & Tuytens, 2013; OECD, 2014). Scholen moeten zich dan ook bewust zijn van het belang van een goed personeelsbeleid dat ondersteunend werkt voor en geïntegreerd wordt in het ruimere schoolbeleid. Maar hoe kunnen  scholen dit nu concreet aanpakken? Deze workshop gaat in op deze vraag om zo handvatten te kunnen bieden aan scholen om hun inspanning op gebied van personeelsbeleid maximaal af te stemmen en te laten renderen voor de noden van (zowel beginnende als ervaren) leraren én de ruimere schoolontwikkeling.


Workshop 1.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid


Promotor: Mike Smet (KU Leuven); Kristof De Witte (KU Leuven)

Onderzoeker: Giovanna D’Inverno (KU Leuven); Goedroen Juchtmans (KU Leuven)


Doelgroep: secundair onderwijs


Het centrale thema van deze workshop is de effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) en de hiermee gepaard gaande financiering. De impact van het GOK-beleid wordt vanuit de specifiek Vlaamse context onderzocht op basis van studieloopbanen van individuele Vlaamse leerlingen.
WORKSHOPS RONDE 2 – NAMIDDAG
 


Workshop 2.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet
 


Promotoren: Kris Van den Branden (KU Leuven); Piet Van Avermaet (UGent); Elke Struyf (UA)

Onderzoekers: Marieke Vanbuel (KU Leuven); Joke Ysenbaert (UGent); Stefanie Adriaensens (UA); Aster Van Mieghem (UA)


Doelgroep: basisonderwijs 


De toenemende diversiteit in de leerlingenpopulatie zet scholen voor heel wat uitdagingen. Een doordacht en sterk uitgewerkt zorg-, talen-, en evaluatiebeleid kan scholen helpen om die uitdagingen aan te gaan. De vertaalslag van zo’n beleid naar de praktijk is echter niet altijd eenvoudig. . Laat u tijdens deze sessie inspireren door het onderzoek binnen het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) en ga samen met de onderzoekers op zoek naar voorwaarden die van belang zijn om een zorg-, taal-, en evaluatiebeleid op school te doen slagen in de praktijk.


Workshop 2.2 Het onderwijs van de toekomst: teamteaching


Promotor: Kaat Delrue (Artevelde Hogeschool)

Onderzoekers: Mieke Meirsschaut (Artevelde Hogeschool); Ilse Ruys (Artevelde Hogeschool)


Doelgroep: basisonderwijs 


Uit onderzoek naar het onderwijs van de toekomst blijkt dat samenwerking tussen leraren steeds belangrijker zal worden. Teamteaching wordt als mogelijke vorm van samenwerken onder de loep gehouden. In teamteaching werken meerdere leraren samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind. Je komt te weten waarom leraren(teams) kiezen voor teamteaching, op welke manier het vorm krijgt en onder welke voorwaarden ze kans op een succesvolle samenwerking hebben.


Workshop 2.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud


Promotor: Steven Groenez (HIVA)

Onderzoekers: Nele Havermans (HIVA); Thomas Wouters (HIVA)


Doelgroep: basisonderwijs 


We gaan na welke schoolkenmerken mee bepalen voor welke kleuterscholen ouders een voorkeur hebben. Speelt enkel de afstand tot de school mee? Wat is de rol van de schoolsamenstelling, de perceptie van de schoolkwaliteit en het onderwijsnet? Verschillen de voorkeuren van ouders naargelang hun eigen achtergrond en de buurt waarin ze wonen? Aan de hand van data van het centraal aanmeldregister van LOP Gent voor de instappers in het kleuteronderwijs trachten we een antwoord op deze vragen te formuleren en geven we verschillende suggesties voor beleid.


Workshop 2.4 Onderwijsvormen en hun effecten
 


Promotor: Bieke De Fraine (KU Leuven)

Onderzoekers: Jonas Dockx (KU Leuven); Naomi Van den Branden (KU Leuven)


Doelgroep: secundair onderwijs


Onderzoek naar de effecten van onderwijsvormen (ASO, TSO, BSO, KSO) binnen Vlaanderen kan bijdragen tot inzichten in de onderwijsloopbanen van leerlingen. Deze workshop gaat in op de resultaten van een onderzoek bij meer dan 3000 leerlingen in 45 scholen. We bespreken de effecten van de keuze van een onderwijsvorm op zowel de prestaties wiskunde als het academisch zelfconcept van leerlingen. De resultaten geven hoofdzakelijk weer hoe leerlingen beïnvloed worden door de huidige structuur van het secundair onderwijs. We bespreken de implicaties voor het beleid en de praktijk qua studiekeuzebegeleiding en de vormgeving van het secundair onderwijs.


Workshop 2.5 Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen
 


Promotor: Bram Spruyt (VUB)

Onderzoeker: Gil Keppens (VUB)


Doelgroep: secundair onderwijs


Het ontwikkelen van strategieën ter preventie van spijbelen wordt door het schoolbeleid vaak als een uitdaging gezien vanwege de complexiteit van de spijbelproblematiek. 

In deze workshop bespreken we de spijbelproblematiek en introduceren we het schoolbindingsconcept als strategie om grip te krijgen op de veelzijdigheid van spijbelen. 

We behandelen vragen zoals: wat is schoolbinding en hoe kunnen scholen schoolbinding generen.


Workshop 2.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief
 


Promotor: Geert Devos (UGent)

Onderzoekers: Melissa Tuytens (UGent); Eva Vekeman (UGent)


Doelgroep: basis- en secundair onderwijs


De kwaliteit van onderwijs hangt onder meer af van de competentie en inzet van leraren, tegelijk moeten scholen optornen tegen een lerarentekort en een hoge uitstroom van beginnende leraren (Devos & Tuytens, 2013; OECD, 2014). Scholen moeten zich dan ook bewust zijn van het belang van een goed personeelsbeleid dat ondersteunend werkt voor en geïntegreerd wordt in het ruimere schoolbeleid. Maar hoe kunnen  scholen dit nu concreet aanpakken? Deze workshop gaat in op deze vraag om zo handvatten te kunnen bieden aan scholen om hun inspanning op gebied van personeelsbeleid maximaal af te stemmen en te laten renderen voor de noden van (zowel beginnende als ervaren) leraren én de ruimere schoolontwikkeling.


Workshop 2.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid
 


Promotor: Mike Smet (KU Leuven); Kristof De Witte (KU Leuven)

Onderzoeker: Giovanna D’Inverno (KU Leuven); Goedroen Juchtmans (KU Leuven)


Doelgroep: secundair onderwijs


Het centrale thema van deze workshop is de effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) en de hiermee gepaard gaande financiering. De impact van het GOK-beleid wordt vanuit de specifiek Vlaamse context onderzocht op basis van studieloopbanen van individuele Vlaamse leerlingen.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Koen Scherre
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Steunpunt Onderwijsonderzoek: melissa.tuytens@ugent.be 

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de studiedag van het Steunpunt Onderwijsonderzoek en uw inschrijving kan u contact opnemen met Melissa Tuytens, Melissa.Tuytens@ugent.be