Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief BaO/2007/02 van 10/05/2007

Toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/02/2019
Omzendbrief DKO/2018/03 van 20/08/2018

Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/02/2019
Omzendbrief NO/2017/03 van 31/08/2017

De verplichte elektronische Aangifte van een Sociaal Risico(e-ASR): deeltijdse werkloosheid

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Onderwijs aan huis voor zieke jongeren

Datum laatste wijziging: 06/02/2019
Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/02/2019
Omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005

Onderwijs aan huis voor zieke jongeren

Datum laatste wijziging: 06/02/2019
Omzendbrief PERS/2002/25 (13AC) van 15/10/2002

Documenten kinderbijslag

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief SO 62 van 30/04/1999

Scholengemeenschappen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief SO/2008/01 van 25/01/2008

Bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008

Stelsel van leren en werken

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief BaO/98/11 van 21/12/1998

Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief BaO/2017/02 van 25/08/2017

Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg in het gewoon lager onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/01/2019
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 29/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/01/2019
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/01/2019
Omzendbrief VWO/2010/02 (cvo) van 17/05/2010

Ambtshalve en individuele concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

Datum laatste wijziging: 23/01/2019
Omzendbrief VWO/2010/01(pers) van 17/05/2010

De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/01/2019
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 23/01/2019
Ministerieel Besluit van 16/11/2018 (BS:22/01/2019)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2019

Datum laatste wijziging: 22/01/2019
Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 11/01/2019
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/01/2019
Omzendbrief BaO/98/5 van 27/07/1998

Het werkingsbudget in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 10/01/2019
Omzendbrief NO/2012/03 van 14/06/2012

Procedure voor de financiering van omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen met een functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/01/2019
Omzendbrief NO/2009/02 van 15/05/2009

Procedure voor de financiering van tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/01/2019
Omzendbrief OND/II/2.3/TM van 10/06/1996

Procedure voor de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/01/2019
Omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS van 22/12/2000

Volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Datum laatste wijziging: 07/01/2019
Omzendbrief PERS/2006/10 van 20/12/2006

Politiek verlof

Datum laatste wijziging: 03/01/2019
Omzendbrief PERS/2018/02 van 18/05/2018

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 31/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

Datum laatste wijziging: 31/12/2018
Decreet van 07/07/2017 (BS:15/09/2017)

Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 28/12/2018
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 28/12/2018
Decreet van 09/03/2018 (BS:11/05/2018)

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/12/2018
Decreet van 20/02/2009 (BS:29/04/2009)

Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 28/12/2018
Decreet van 30/06/2017 (BS:03/07/2017)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

Datum laatste wijziging: 28/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationele kader vermindering studieomvang masteropleidingen

Datum laatste wijziging: 22/12/2018