Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Koninklijk Besluit van 07/01/2020 (BS:20/01/2020)

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief SO 37 van 01/09/1994

Secundair onderwijs - administratieve groepen

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief SO 60 van 05/02/1999

Studieaanbod voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4

Datum laatste wijziging: 13/01/2020
Omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) van 24/02/2016

Omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3

Datum laatste wijziging: 13/01/2020
Decreet van 13/12/2019 (BS:09/01/2020)

Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2019 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/01/2020
Omzendbrief NO/2012/03 van 14/06/2012

Omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Omzendbrief OND/II/2.3/TM van 10/06/1996

Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Omzendbrief NO/2009/02 van 15/05/2009

Tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Omzendbrief VWO/2009/01 van 15/05/2009

Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:18/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (BS:08/02/1969)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 27/04/2018 (BS:25/06/2018)

Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 30/06/2017 (BS:03/07/2017)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 01/12/1993 (BS:21/12/1993)

Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 09/03/2018 (BS:11/05/2018)

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 21/12/2012 (BS:31/12/2012)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Wet van 20/12/2019 (BS:30/12/2019)

PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 27/04/2018 (BS:31/07/2018)

Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Datum laatste wijziging: 30/12/2019
Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/12/2019
Omzendbrief PERS/2017/06 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Datum laatste wijziging: 20/12/2019
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 20/12/2019
Omzendbrief PERS/2017/05 van 19/05/2017

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar

Datum laatste wijziging: 20/12/2019
Omzendbrief PERS/2017/04 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Datum laatste wijziging: 20/12/2019
Koninklijk Besluit van 24/11/2019 (BS:16/12/2019)

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (1)

Datum laatste wijziging: 16/12/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 04/12/2019
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/06/2017

Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/12/2019
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 28/11/2019
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/11/2019
Omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen

Datum laatste wijziging: 19/11/2019
Omzendbrief SO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs voor inschrijvingen

Datum laatste wijziging: 19/11/2019
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 12/11/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:18/10/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uurwerk-/klokkenmaker

Datum laatste wijziging: 18/10/2019