Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief SO 37 van 01/09/1994

Secundair onderwijs - administratieve groepen

Datum laatste wijziging: 07/05/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:06/05/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering voor het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis met betrekking tot de geïntegreerde proeven en kwalificatieproeven, het uitstel voor het indienen van leerplannen, het behoud van het statuut van gehuwd of zelfstandig student, het verlengen van subsidies voor de projecten `Taalstimulerende activiteiten' en `Lezen op School' en de budgetbeheersing inzake bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19

Datum laatste wijziging: 06/05/2021
Omzendbrief PERS/2021/02 van 15/02/2021

Eenmalige vaste benoeming op 1 juli 2021 in wervingsambten in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 05/05/2021
Omzendbrief NO/2021/02 van 02/03/2021

Bijkomende omkadering voor het basis- en secundair onderwijs voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19

Datum laatste wijziging: 26/04/2021
Omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 26/04/2021
Omzendbrief 13CC/IF/GDH van 06/10/2000

Schaarste aan onderwijsverstrekkers - overwerk, bijbetrekking en opnieuw in actieve dienst treden

Datum laatste wijziging: 26/04/2021
Omzendbrief PERS/2009/11 van 25/09/2009

Een gepensioneerde die in het onderwijs of bij de inspectie in dienst treedt

Datum laatste wijziging: 26/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:28/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en logistiek en verkoop

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2016 (BS:26/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geletterdheidsmodules ... van de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:10/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/11/2005 (BS:28/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:01/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:08/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/03/2021 (BS:21/04/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 21/04/2021
Ministerieel Besluit van 30/06/2017 (BS:29/12/2017)

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 21/04/2021
Omzendbrief SO/2019/01 van 13/03/2019

Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

Datum laatste wijziging: 20/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 (BS:19/04/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging, over de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 en over een meelooptraject voor directeur in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/1998 (BS:13/02/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:05/12/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/1990 (BS:25/07/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven ... voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Omzendbrief Pers/2021/01 van 21/01/2021

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling

Datum laatste wijziging: 12/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/03/2021 (BS:09/04/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het derde trimester van schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 09/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/02/2018 (BS:27/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

Datum laatste wijziging: 08/04/2021
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22/06/2007

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/1994 (BS:21/01/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij.

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:13/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/02/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Hebreeuws

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Omzendbrief BaO/2001/10 van 10/08/2001

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:30/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 29/03/2021
Omzendbrief PERS/2020/05 van 13/11/2020

Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

Datum laatste wijziging: 29/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:29/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 26/03/2021