Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 22/08/2019
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Omzendbrief PERS/2017/04 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2018 (BS:01/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans".

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Omzendbrief SO 60 van 05/02/1999

Studieaanbod voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Omzendbrief PERS/2009/02 van 05/05/2009

Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Omzendbrief ? van 29/06/2018

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:01/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 (BS:27/02/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:27/04/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/1994 (BS:21/01/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij.

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/2018 (BS:06/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 09/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2018 (BS:16/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instelling van een gemeenschapswaarborg in het kader van het projectspecifieke DBFM-programma

Datum laatste wijziging: 08/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/12/2002 (BS:06/02/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (BS:24/10/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/09/2018 (BS:19/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:17/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 01/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 26/07/2019
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 26/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:23/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 23/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:23/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 23/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:22/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 22/07/2019