Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief BaO/2006/05 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/09/2020
Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:05/10/2016)

Besluit betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2020 (BS:18/09/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 voor de periode september - december 2020

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/09/2018 (BS:19/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:05/02/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs...

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/2018 (BS:28/09/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:08/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs en betreffende de aanvangsbegeleiding in (semi-)internaten en tehuizen. (opschrift gewijzigd B.Vl.R. 19/07/2019)

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Omzendbrief NO/2020/01 van 11/05/2020

Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 15/09/2020
Omzendbrief PERS/2014/05 van 26/06/2014

Beperking van het aantal lestijden en uren die worden ingericht als bijzondere pedagogische taken in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/09/2020
Omzendbrief PERS/2020/03 van 19/06/2020

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Datum laatste wijziging: 10/09/2020
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2020 (BS:08/09/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het thema "ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

Datum laatste wijziging: 08/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2020 (BS:25/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het ouderschapsverlof met een tiende, de flexibilisering van de loopbaanonderbreking, de loopbaanonderbreking voor mantelzorg en het corona-ouderschapsverlof en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding wat het corona-ouderschapsverlof betreft

Datum laatste wijziging: 03/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 03/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:05/12/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 03/09/2020
Omzendbrief DKO/2018/04 van 31/05/2018

Omkaderingsberekening en personeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/09/2020
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/09/2020
Omzendbrief BaO/2005/10 van 29/06/2005

De personeelsformatie Scholen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:12/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 25/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2020 (BS:24/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1992 (BS:01/07/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2018 (BS:15/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 09/12/2005 (BS:02/02/2006)

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 10/06/2016 (BS:17/08/2016)

Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 09/03/2018 (BS:11/05/2018)

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 27/04/2018 (BS:31/07/2018)

Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 27/04/2018 (BS:25/06/2018)

Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 24/08/2020