Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007

Zendingen voor leerlingen en scholen in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/10/2019
Omzendbrief PERS/2017/04 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Datum laatste wijziging: 10/10/2019
Omzendbrief PERS/2017/06 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Datum laatste wijziging: 10/10/2019
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 10/10/2019
Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999

Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 10/10/2019
Omzendbrief PERS/2017/05 van 19/05/2017

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar

Datum laatste wijziging: 10/10/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2019 (BS:03/10/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 03/10/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:30/09/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker

Datum laatste wijziging: 30/09/2019
Ministerieel Besluit van 27/08/2019 (BS:26/09/2019)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor aanvragen toets nieuwe opleidingen, opleidingsaccreditatie en instellingsreview bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen

Datum laatste wijziging: 26/09/2019
Ministerieel Besluit van 20/12/2017 (BS:24/01/2018)

OPGEHEVEN: Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en voor aanvragen van de toets nieuwe opleiding bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen

Datum laatste wijziging: 26/09/2019
Omzendbrief PERS/2019/03 van 24/09/2019

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur en van doorlopende duur in een wervingsambt.

Datum laatste wijziging: 24/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2019 (BS:23/09/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs, ter uitvoering van artikel 76bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Datum laatste wijziging: 23/09/2019
Omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005

Onderwijs aan huis voor zieke jongeren

Datum laatste wijziging: 20/09/2019
Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Onderwijs aan huis voor zieke jongeren

Datum laatste wijziging: 20/09/2019
Omzendbrief PERS/2018/02 van 18/05/2018

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/09/2019
Omzendbrief NO/2012/01 van 07/03/2012

DISCIMUS – Uitwisseling van leerlingengegevens

Datum laatste wijziging: 09/09/2019
Omzendbrief SO/2019/01 van 13/03/2019

Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

Datum laatste wijziging: 09/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:09/09/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging

Datum laatste wijziging: 09/09/2019
Omzendbrief SO 42 van 21/06/1995

Scholen voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/09/2019
Omzendbrief DKO/2019/01 van 04/09/2019

Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academie voor deeltijds kunstonderwijs: Kunstkuur

Datum laatste wijziging: 05/09/2019
Omzendbrief SO 17 van 20/08/1992

Gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering

Datum laatste wijziging: 04/09/2019
Omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 03/09/2019
Omzendbrief SO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs voor inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 03/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (BS:24/10/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs en betreffende de aanvangsbegeleiding in (semi-)internaten en tehuizen. (opschrift gewijzigd B.Vl.R. 19/07/2019)

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/1997 (BS:06/01/1998)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 09/03/2018 (BS:11/05/2018)

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 07/07/2017 (BS:15/09/2017)

Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Omzendbrief DKO/2013/01 van 28/06/2013

Jaarlijkse inlichtingen voor het schooljaar 2019-2020: personeelsbeheer deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019
Omzendbrief BUSO 04 van 01/09/2001

Registratie van leerlingen buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019
Omzendbrief SO 70 van 03/07/2000

Registratie van leerlingen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019
Omzendbrief SO/2002/05/buso van 15/08/2002

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019