Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief Pers/2021/01 van 21/01/2021

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling

Datum laatste wijziging: 12/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/03/2021 (BS:09/04/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het derde trimester van schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 09/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/02/2018 (BS:27/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

Datum laatste wijziging: 08/04/2021
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22/06/2007

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/1994 (BS:21/01/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij.

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:13/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven ... voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/02/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Hebreeuws

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Omzendbrief BaO/2001/10 van 10/08/2001

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:30/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 29/03/2021
Omzendbrief PERS/2020/05 van 13/11/2020

Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

Datum laatste wijziging: 29/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:29/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 26/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 (BS:25/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 25/03/2021
Omzendbrief PERS/2021/01/1F3C8G van 23/03/2021

Fiscale documenten (inkomsten 2020)

Datum laatste wijziging: 25/03/2021
Omzendbrief PERS/2014/06 van 26/06/2014

Beperking van het aantal uren die geen lesuren zijn en georganiseerd worden als bijzondere pedagogische taken in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2020 (BS:01/12/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten

Datum laatste wijziging: 23/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2010 (BS:19/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:22/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Omzendbrief PERS/2005/07 van 08/04/2005

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Datum laatste wijziging: 12/03/2021
Decreet van 05/03/2021 (BS:11/03/2021)

Decreet tot toekenning van extra lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19

Datum laatste wijziging: 11/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:10/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de travel support

Datum laatste wijziging: 10/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/2014 (BS:01/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren

Datum laatste wijziging: 09/03/2021
Omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 09/03/2021
Omzendbrief BAO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende tijdelijke maatregelen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis – schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 05/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:03/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 03/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:03/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de productie-assistentie in de creatieve sector

Datum laatste wijziging: 03/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/02 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/03 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/01 van 08/03/2017

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief NO/2021/02 van 02/03/2021

Bijkomende omkadering voor het basis- en secundair onderwijs voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de sales support'

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Omzendbrief BaO/2002/11 van 16/08/2002

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/02/2021
Omzendbrief Bao/2020/02 van 02/07/2020

Verlaging van de aanvang van de leerplicht vanaf 1 september 2020

Datum laatste wijziging: 23/02/2021