Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regioafbakening van de netoverstijgende regionale ondersteuningscellen

Datum laatste wijziging: 01/09/2023
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/01/2020 (BS:14/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:07/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:27/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:27/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master in de veiligheidswetenschappen

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:27/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:22/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:21/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:20/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 01/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/10/2019 (BS:11/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in de orthopedagogische begeleiding’

Datum laatste wijziging: 21/02/2020
Omzendbrief DKO/2018/03 van 20/08/2018

Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 19/02/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:31/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 10/02/2020
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 08/02/2020
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 08/02/2020
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/02/2020
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/02/2020
Omzendbrief DKO/2019/01 van 04/09/2019

Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academie voor deeltijds kunstonderwijs: Kunstkuur

Datum laatste wijziging: 28/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:16/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 26/01/2020
Omzendbrief BaO/98/5 van 27/07/1998

Het werkingsbudget in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/01/2020
Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/01/2020
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief SO 37 van 01/09/1994

Secundair onderwijs - administratieve groepen

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief SO 60 van 05/02/1999

Studieaanbod voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Koninklijk Besluit van 07/01/2020 (BS:20/01/2020)

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) van 24/02/2016

Omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3

Datum laatste wijziging: 13/01/2020
Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4

Datum laatste wijziging: 13/01/2020
Decreet van 13/12/2019 (BS:09/01/2020)

Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2019 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/01/2020
Omzendbrief NO/2012/03 van 14/06/2012

Omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Omzendbrief NO/2009/02 van 15/05/2009

Tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Omzendbrief VWO/2009/01 van 15/05/2009

Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Omzendbrief OND/II/2.3/TM van 10/06/1996

Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:22/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:18/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (BS:08/02/1969)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 01/12/1993 (BS:21/12/1993)

Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Datum laatste wijziging: 01/01/2020
Decreet van 30/06/2017 (BS:03/07/2017)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/01/2020