Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/2020 (BS:29/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19

Datum laatste wijziging: 01/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2020 (BS:01/12/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het onderwijspersoneel, de academies deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs en de centra voor basiseducatie houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 m.b.t. de internaten

Datum laatste wijziging: 01/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:01/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 30/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2020 (BS:30/11/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht en betreffende de dringende aanpassing van de bekwaamheidsbewijzen van de artsen in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 30/11/2020
Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2019

Datum laatste wijziging: 30/11/2020
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 26/11/2020
Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) en Permanent Onderwijs een Huis (POAH)

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief SO 68 van 01/03/2000

De leerplicht

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) en Permanent Onderwijs aan huis POAH)

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2020 (BS:18/09/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 voor de periode september - december 2020

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2020 (BS:23/11/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2020 tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB ’s en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 voor de periode september – december 2020

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekapper

Datum laatste wijziging: 20/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2018 (BS:17/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restauratievakman metselwerk

Datum laatste wijziging: 20/11/2020
Omzendbrief CLB/2007/01 van 05/09/2007

Actualisering bekwaamheidsbewijzen centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 16/11/2020
Omzendbrief PERS/2020/05 van 13/11/2020

Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

Datum laatste wijziging: 13/11/2020
Omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Omzendbrief NO/2013/01 van 15/05/2013

Afleveren van studiebewijzen voor personen die een naamswijziging hebben verkregen

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Omzendbrief Bao/2020/03 van 12/11/2020

Organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Ministerieel Besluit van 06/11/2020 (BS:12/11/2020)

Ministerieel besluit tot verlenging van de herfstvakantie in 2020

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Decreet van 29/05/2020 (BS:02/06/2020)

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II)

Datum laatste wijziging: 10/11/2020
Decreet van 30/10/2020 (BS:10/11/2020)

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV)

Datum laatste wijziging: 10/11/2020
Decreet van 08/05/2020 (BS:14/05/2020)

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 10/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:28/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/11/2020
Omzendbrief BAO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende tijdelijke maatregelen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis – schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 04/11/2020
Omzendbrief VWO/2020/01 van 20/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 03/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2013 (BS:30/01/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft

Datum laatste wijziging: 30/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/10/2020 (BS:27/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 27/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/1997 (BS:06/01/1998)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/1994 (BS:07/12/1994)

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 22/10/2020
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/10/2020
Omzendbrief BaO/2002/04 van 26/02/2002

Overzicht toelagen voor scholen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:14/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:07/11/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:28/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en logistiek en verkoop

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:08/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:01/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/11/2005 (BS:28/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal

Datum laatste wijziging: 20/10/2020