Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:22/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2010 (BS:19/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 12/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/02/2018 (BS:27/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

Datum laatste wijziging: 11/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2014 (BS:03/02/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement

Datum laatste wijziging: 10/04/2019
Omzendbrief PERS/2011/03 van 23/05/2011

Verlof voor adoptie, pleegvoogdij en pleegzorg

Datum laatste wijziging: 09/04/2019
Omzendbrief PERS/2018/02 van 18/05/2018

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/04/2019
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1992 (BS:01/07/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

Datum laatste wijziging: 03/04/2019
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22/06/2007

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/04/2019
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 01/04/2019
Omzendbrief SO 55 van 31/07/1998

Ambt van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/03/2019
Omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Scholengemeenschappen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

Datum laatste wijziging: 28/03/2019
Omzendbrief Pers/2019/../1F3C8G van 26/03/2019

Aanvraagformulier vakbondspremie (referentiejaar 2018)

Datum laatste wijziging: 25/03/2019
Omzendbrief PERS/2005/07 van 08/04/2005

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Datum laatste wijziging: 19/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie

Datum laatste wijziging: 14/03/2019
Omzendbrief SO/2019/01 van 13/03/2019

Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

Datum laatste wijziging: 13/03/2019
Omzendbrief SO/2009/04(BuSO) van 03/07/2009

Berekening van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/03/2019
Omzendbrief SO/2009/03 van 03/07/2009

Berekening van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/03/2019
Decreet van 01/03/2019 (BS:13/03/2019)

Decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Decreet van 01/03/2019 (BS:13/03/2019)

Decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Omzendbrief VWO/2017/01 van 14/12/2017

Statuut personeelsleden basiseducatie

Datum laatste wijziging: 28/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2018 (BS:14/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke onderwijsbevoegdheid van een centrum voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/02/2019
Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005

Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en vorming

Datum laatste wijziging: 26/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 (BS:20/04/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 22/02/2019
Omzendbrief DKO/2018/03 van 20/08/2018

Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/02/2019
Omzendbrief BaO/2007/02 van 10/05/2007

Toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/02/2019
Omzendbrief NO/2017/03 van 31/08/2017

De verplichte elektronische Aangifte van een Sociaal Risico(e-ASR): deeltijdse werkloosheid

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de hernieuwbare energiesystemen

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het maatschappelijk werk

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2019 (BS:26/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk

Datum laatste wijziging: 08/02/2019