Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/06/2019
Omzendbrief DKO/2018/02 van 07/05/2018

Ambtshalve en individuele concordanties in het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2018

Datum laatste wijziging: 12/06/2019
Omzendbrief DKO/2011/01 van 21/06/2011

Bekwaamheidsbewijzen in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/06/2019
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO/2002/05/buso van 15/08/2002

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO/2005/04 van 08/07/2005

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO 60 van 05/02/1999

Studieaanbod voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008

Stelsel van leren en werken

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO 37 van 01/09/1994

Secundair onderwijs - administratieve groepen

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO/2003/02 van 15/04/2003

Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief PERS/2011/03 van 23/05/2011

Verlof voor adoptie, pleegvoogdij en pleegzorg

Datum laatste wijziging: 04/06/2019
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 04/06/2019
Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/06/2019
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/06/2019
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 03/06/2019
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 03/06/2019
Decreet van 07/05/2004 (BS:09/06/2004)

Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Decreet van 21/12/2012 (BS:31/12/2012)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief PERS/2015/04 van 16/06/2015

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief SO/2013/01 van 04/07/2013

Bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief BaO/2010/03 van 22/06/2010

Bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief PERS/2004/09 (MB) van 14/06/2004

Bekwaamheidsbewijzen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief PERS/2012/03 van 29/06/2012

Bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999

Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:10/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto.

Datum laatste wijziging: 23/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:28/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel

Datum laatste wijziging: 23/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:01/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering [betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij (verv. BVR 13 juli 2018, art. 8, I: 1 september 2018)] voeding

Datum laatste wijziging: 23/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:26/10/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied ambachtelijk erfgoed

Datum laatste wijziging: 23/05/2019
Decreet van 26/04/2019 (BS:23/05/2019)

Decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

Datum laatste wijziging: 23/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:25/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 16/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/09/2002 (BS:31/10/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur.

Datum laatste wijziging: 16/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/09/2002 (BS:31/10/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten.

Datum laatste wijziging: 16/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 (BS:27/07/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 15/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 (BS:11/04/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/05/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 15/05/2019