Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief Pers/2021/01 van 21/01/2021

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief PERS/2009/02 van 05/05/2009

Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief VWO/2010/01(pers) van 17/05/2010

De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:18/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een bijkomende toelage aan de hogeronderwijsinstellingen voor noodzakelijke digitalisering ingevolge impact van COVID-19 op het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 18/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:15/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor wat betreft het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2021
Omzendbrief BAO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende tijdelijke maatregelen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis – schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 14/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/03/2019 (BS:29/04/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/10/2020 (BS:13/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de personeelsleden van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/01/2021
Omzendbrief DKO/2019/01 van 04/09/2019

Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academie voor deeltijds kunstonderwijs: Kunstkuur

Datum laatste wijziging: 12/01/2021
Omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 08/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.(citeeropschrift: "decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs")

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 20/02/2009 (BS:29/04/2009)

Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 18/12/2020 (BS:24/01/2020)

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (V)

Datum laatste wijziging: 24/12/2020
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 24/12/2020
Decreet van 30/10/2020 (BS:10/11/2020)

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV)

Datum laatste wijziging: 24/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 24/12/2020
Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/12/2020
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Omzendbrief PERS/2020/02 van 22/05/2020

Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/01/2013 (BS:11/02/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs ...

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/2018 (BS:28/09/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/04/2004 (BS:27/10/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/10/2005 (BS:25/11/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2006 (BS:15/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/06/2018 (BS:10/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:11/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader instellingsreview

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/01/2019 (BS:06/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader uitgebreide toets nieuwe opleiding

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:11/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:17/12/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2020 (BS:24/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 14/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/04/2005 (BS:24/06/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2018 (BS:07/11/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 11/12/2020