Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999

Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 13/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2013 (BS:18/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/11/2018
Omzendbrief BaO/2005/10 van 29/06/2005

De personeelsformatie Scholen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/11/2018
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/11/2018
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 29/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 22/11/2018
Omzendbrief PERS/2018/03 van 21/11/2018

Uitvoering cao XI – Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019

Datum laatste wijziging: 20/11/2018
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2018
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2018
Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2017

Datum laatste wijziging: 12/11/2018
Omzendbrief NO/2013/03 van 20/12/2013

Krijtlijnen inzake de verhouding vast aanspreekpunt lokale politie – school in het kader van omzendbrief PLP 41 en de verhouding tussen school/CLB-Dienst voor de Veiligheid van de Staat

Datum laatste wijziging: 08/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/1995 (BS:29/08/1995)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 07/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2018 (BS:07/11/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 07/11/2018
Omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003

Toelichting bij het salarisoverzicht

Datum laatste wijziging: 06/11/2018
Omzendbrief VWO/2015/01 van 10/09/2015

Controle op de aanwending van de leraarsuren, de puntenenveloppe en de coördinatie-uren van de Centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/11/2018
Omzendbrief VWO/2018/01 van 24/08/2018

Controle op de aanwending van de VTE, de puntenenveloppe en de coördinatie-opdrachten van de Centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 05/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/10/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 25/10/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 25/10/2018
Omzendbrief BaO/97/3 van 17/06/1997

Erkenning, financiering en subsidiëring van scholen

Datum laatste wijziging: 24/10/2018