Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief BAO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende tijdelijke maatregelen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis – schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 05/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:03/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de productie-assistentie in de creatieve sector

Datum laatste wijziging: 03/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:03/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 03/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/01 van 08/03/2017

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief NO/2021/02 van 02/03/2021

Bijkomende omkadering voor het basis- en secundair onderwijs voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/03 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/02 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de sales support'

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 23/02/2021
Omzendbrief Bao/2020/02 van 02/07/2020

Verlaging van de aanvang van de leerplicht vanaf 1 september 2020

Datum laatste wijziging: 23/02/2021
Omzendbrief BaO/2002/11 van 16/08/2002

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/02/2021
Omzendbrief PERS/2020/01/1F3C8G van 25/03/2020

Individuele rekening

Datum laatste wijziging: 22/02/2021
Omzendbrief PERS/2021/03 van 19/02/2021

Organisatie van een meelooptraject voor een kandidaat-directeur in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2009 (BS:19/03/2009)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2013 (BS:30/01/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:19/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leertijd

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 17/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 17/02/2021
Decreet van 12/02/2021 (BS:17/02/2021)

Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VI)

Datum laatste wijziging: 17/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:16/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het tweede trimester van schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 16/02/2021
Omzendbrief PERS/2021/02 van 15/02/2021

Eenmalige vaste benoeming op 1 juli 2021 in wervingsambten in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 15/02/2021
Omzendbrief NO/2021/01 van 12/02/2021

Voordelen alle aard

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999

Controle op de afwezigheid wegens ziekte

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2021 (BS:12/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007

Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 10/02/2021
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/06/2017

Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2018 (BS:15/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:20/10/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/10/2015 (BS:19/11/2015)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de hoogte van de mobiliteitstoelage voor studenten of cursisten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2019 (BS:05/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:04/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:04/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de mobiliteitsbeurs voor studenten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:04/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/01/2021
Omzendbrief PERS/2020/05 van 13/11/2020

Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

Datum laatste wijziging: 28/01/2021
Ministerieel Besluit van 22/12/2020 (BS:27/01/2021)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de data van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2021

Datum laatste wijziging: 27/01/2021
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 26/01/2021
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/01/2021