Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 02/10/2020 (BS:27/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 27/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/1997 (BS:06/01/1998)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/10/2020
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/1994 (BS:07/12/1994)

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 22/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:07/11/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:28/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en logistiek en verkoop

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:14/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:08/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw en ruwbouw

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:01/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/11/2005 (BS:28/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/11/2005 (BS:28/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Omzendbrief BaO/2002/04 van 26/02/2002

Overzicht toelagen voor scholen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Omzendbrief SO 37 van 01/09/1994

Secundair onderwijs - administratieve groepen

Datum laatste wijziging: 19/10/2020
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het stelsel leren en werken

Datum laatste wijziging: 19/10/2020
Ministerieel Besluit van 24/09/2020 (BS:19/10/2020)

Ministerieel besluit tot regeling van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie bij het ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 19/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2010 (BS:19/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 16/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 16/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:11/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/10/2020
Koninklijk Besluit van 13/07/2018 (BS:27/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen

Datum laatste wijziging: 14/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/1989 (BS:10/08/1989)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (BS:10/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:03/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag en van het attest bij het verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2020 (BS:13/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de vakken in de instellingen voor secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2020 (BS:13/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de podium- en eventtechnieken'

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Omzendbrief DKO/2018/03 van 20/08/2018

Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 09/10/2020
Omzendbrief DKO/2018/01 van 08/10/2018

JAARLIJKSE INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021 – SCHOOLBEHEER EN VERIFICATIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Datum laatste wijziging: 09/10/2020
Omzendbrief DKO/2013/01 van 28/06/2013

Jaarlijkse inlichtingen voor het schooljaar 2020-2021: personeelsbeheer deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/10/2020
Omzendbrief GD/2003/04 van 18/07/2003

Mededeling betreffende ict-coördinatie : maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006

Datum laatste wijziging: 28/09/2020
Omzendbrief DKO/2018/02 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/09/2020
Omzendbrief PERS/2020/04 van 15/07/2020

Geldelijke validering van maximaal 8 jaar ervaring als werknemer of zelfstandige voor knelpuntambten en -vakken voor zijinstromers

Datum laatste wijziging: 25/09/2020