Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend) > Prestaties personeel >

Omzendbrief NO/2017/03 van 31/08/2017

De verplichte elektronische Aangifte van een Sociaal Risico(e-ASR): deeltijdse werkloosheid

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Omzendbrief PERS/2002/24 (13AC) van 15/10/2002

Informatie-uitwisseling met de RSZ - dimona niet-elektronische instellingen

Datum laatste wijziging: 21/05/2014
Omzendbrief PERS/2011/04 van 26/05/2011

Plage-lestijden - Plage-lestijden voor onderwijzers in het gewoon lager onderwijs: nulmeting 2010-2011

Datum laatste wijziging: 30/08/2012
Omzendbrief Pers/2002/04 van 10/06/2002

Prestatieregeling: vaststellen van een ambt met volledige prestaties van de leraar praktische vakken in het Secundair Onderwijs - Maximum aantal plage-uren

Datum laatste wijziging: 30/05/2011
Omzendbrief PERS/2002/23 (13AC) van 15/10/2002

Informatie-uitwisseling met de RSZ - dimona elektronische scholen

Datum laatste wijziging: 15/10/2002
Omzendbrief 13CC/Prest. CAO VI/GL/ van 24/07/2001

Maatregel vanaf het schooljaar 2001-2002 betreffende het vaststellen van een ambt met volledige prestaties voor de ambten van het administratief personeel, het opvoedend hulppersoneel en het ondersteunend personeel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de internaten van het gemeenschapsonderwijs, de tehuizen, de medisch-pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs, de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs en de opvangcentra alsook de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285 die met een administratieve taak zijn belast in een van de voormelde ambten

Datum laatste wijziging: 07/12/2001
Omzendbrief 0/14.6/GDH/SH/RG van 24/09/1986

Personeelsleden die een deeltijdse arbeidsregeling aanvaarden om aan de werkloosheid te ontsnappen - Werkloosheidsuitkering - Door de onderwijsinstelling in te vullen documenten

Datum laatste wijziging: 06/10/2000