Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend) > Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling >

Omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/2003

De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2019
Omzendbrief PERS/01/2015 van 09/01/2015

Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/01/2016
Omzendbrief PERS/2015/07 van 14/12/2015

Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/12/2015
Omzendbrief PERS/2007/02 van 04/06/2007

Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie

Datum laatste wijziging: 15/06/2015
Omzendbrief PERS/2009/09 van 18/08/2009

Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie ingeroepen door het personeelslid

Datum laatste wijziging: 08/05/2014
Omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL van 22/09/2000

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Tewerkstelling buiten het onderwijs - Zgn. outplacement

Datum laatste wijziging: 13/10/2000
Omzendbrief OND/I/6/SH/nc van 22/02/1993

Afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Begrip "gelijkwaardige andere betrekking" om een einde te stellen aan een reaffectatie of wedertewerkstelling

Datum laatste wijziging: 06/10/2000