Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend) > Verloven >

Omzendbrief PERS/2020/05 van 13/11/2020

Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

Datum laatste wijziging: 29/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/02 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/03 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/01 van 08/03/2017

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2021/03 van 19/02/2021

Organisatie van een meelooptraject voor een kandidaat-directeur in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999

Controle op de afwezigheid wegens ziekte

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007

Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 10/02/2021
Omzendbrief PERS/2009/02 van 05/05/2009

Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief PERS/2005/02 (13AC) van 14/01/2005

Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/07/2020
Omzendbrief PERS/2005/03 (13AC) van 14/01/2005

Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/07/2020
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 08/02/2020
Omzendbrief PERS/2011/03 van 23/05/2011

Verlof voor adoptie, pleegvoogdij en pleegzorg

Datum laatste wijziging: 04/06/2019
Omzendbrief PERS/2006/10 van 20/12/2006

Politiek verlof

Datum laatste wijziging: 03/01/2019
Omzendbrief PERS/2014/08 van 13/11/2014

Uitwisseling van leerkrachten ‘native speakers’ met de Frans- en Duitstalige Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/11/2014
Omzendbrief Kab.Min. van 28/10/1982

Koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het syndicaal verlof in het gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/12/2008
Omzendbrief 13AC/JDC van 24/07/2001

Maatregelen betreffende de vakantieregeling van het paramedisch personeel van het gemeenschapsonderwijs

Datum laatste wijziging: 18/06/2002
Omzendbrief NO/205/CR/SH/AS/MPV van 09/02/1982

Gesubsidieerde personeelsleden van de inrichtingen gesubsidieerd door de Staat overeenkomstig de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/201/SH/AS/CN van 15/04/1980

Bevallingsverlof. Vastbenoemde en stagedoende personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ziekte.

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/202/CR/SH/AS/MPV van 05/01/1982

Administratief personeel, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksonderwijsinrichtingen onderworpen aan het statuut van 29 augustus 1966. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief GO/70/91/4 van 16/04/1991

Verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/201/CR/SH/AS/MPV van 16/02/1982

Personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen onderworpen aan de statuten van 22 maart 1969 en van 25 oktober 1971. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/CR/B.Ph./SH/js-3 van 08/12/1995

Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 06/10/2000