Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Secundair onderwijs >

Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/06/2021
Omzendbrief SO 16 van 20/08/1992

Berekening van de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/06/2021
Omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008

Stelsel van leren en werken

Datum laatste wijziging: 14/06/2021
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het stelsel leren en werken op 1 september 2022

Datum laatste wijziging: 11/06/2021
Omzendbrief SO/2021/01 van 15/06/2021

Gelijke onderwijskansenbeleid voor het secundair onderwijs: het geïntegreerd ondersteuningsaanbod

Datum laatste wijziging: 11/06/2021
Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/06/2021
Omzendbrief SO 37 van 01/09/1994

Secundair onderwijs - administratieve groepen

Datum laatste wijziging: 07/05/2021
Omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende en tijdelijke maatregelen voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 26/04/2021
Omzendbrief SO/2019/01 van 13/03/2019

Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

Datum laatste wijziging: 20/04/2021
Omzendbrief PERS/2014/06 van 26/06/2014

Beperking van het aantal uren die geen lesuren zijn en georganiseerd worden als bijzondere pedagogische taken in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/03/2021
Omzendbrief SO 68 van 01/03/2000

De leerplicht

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief SO/2005/05 van 22/07/2005

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) en Permanent Onderwijs aan huis POAH)

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22/07/2005

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) en Permanent Onderwijs een Huis (POAH)

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief SO/2006/03(BuSO) van 04/05/2006

Toepassing van de regels inzake de rationalisatie en de programmatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/09/2020
Omzendbrief SO 60 van 05/02/1999

Studieaanbod voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2020
Omzendbrief SO 17 van 20/08/1992

Gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering

Datum laatste wijziging: 17/08/2020
Omzendbrief SO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs voor inschrijvingen

Datum laatste wijziging: 14/08/2020
Omzendbrief SO 42 van 21/06/1995

Vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/08/2020
Omzendbrief SO 55 van 31/07/1998

Ambt van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/08/2020
Omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) van 24/02/2016

Omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3

Datum laatste wijziging: 14/08/2020
Omzendbrief SO/2013/01 van 04/07/2013

Bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/06/2020
Omzendbrief SO/2018/01 van 29/06/2018

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/06/2020
Omzendbrief SO/2019/02 van 24/04/2019

Aanvangsbegeleiding in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/05/2020
Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4

Datum laatste wijziging: 13/01/2020
Omzendbrief SO/2007/05 van 30/08/2007

Zendingen voor leerlingen en scholen in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/10/2019
Omzendbrief SO 70 van 03/07/2000

Registratie van leerlingen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019
Omzendbrief SO/2002/05/buso van 15/08/2002

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019
Omzendbrief BUSO 04 van 01/09/2001

Registratie van leerlingen buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2019
Omzendbrief SO/2019/03 (BuSO) van 24/03/2019

Aanvangsbegeleiding in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/06/2019
Omzendbrief SO/2003/02 van 15/04/2003

Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO/2005/04 van 08/07/2005

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2019
Omzendbrief SO/2011/01(buso) van 01/02/2011

Omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/04/2019
Omzendbrief SO/2009/04(BuSO) van 03/07/2009

Berekening van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/03/2019
Omzendbrief SO/2009/03 van 03/07/2009

Berekening van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/03/2019
Omzendbrief SO 62 van 30/04/1999

Scholengemeenschappen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief SO/2008/01 van 25/01/2008

Bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009

Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Omzendbrief SO 75 van 30/06/2006

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/09/2017
Omzendbrief SO 74 van 12/06/2001

Organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/06/2017
Omzendbrief SO/2005/07 van 25/06/2008

Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het secundair onderwijs: lokale overlegplatforms en commissie inzake leerlingenrechten

Datum laatste wijziging: 26/06/2017
Omzendbrief SO 51 van 31/07/1998

Rationalisatienormen

Datum laatste wijziging: 30/06/2016
Omzendbrief SO/2008/04 van 18/07/2008

Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

Datum laatste wijziging: 16/12/2015
Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009

Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/07/2015
Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009

Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/07/2015
Omzendbrief PERS/2014/07 van 04/07/2014

… invoering van het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2014

Datum laatste wijziging: 15/06/2015
Omzendbrief SO/2004/06 van 05/05/2004

Extramuros activiteiten in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/04/2015
Omzendbrief SO/2012/03 van 20/12/2012

Inschrijvingsregister secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 28/08/2014
Omzendbrief SO 78 van 27/11/2001

Zorgvuldig bestuur in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/04/2014
Omzendbrief SO 69 van 21/06/2000

Benaming van vakken

Datum laatste wijziging: 29/07/2013
Omzendbrief SO/2010/04 van 15/07/2010

Concordantie naar TV techniek en AV natuurwetenschappen in het gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/06/2011
Omzendbrief SO/2007/04 (Pers) van 17/07/2007

Prestatieregeling van de personeelsleden aangesteld in een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/08/2008
Omzendbrief PERS/2002/12 van 10/07/2002

De oprichting van ambten in het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/07/2007
Omzendbrief PERS/2006/03 van 28/06/2006

Het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs. Maatregelen betreffende concordantie van het opvoedend hulppersoneel en administratief personeel en toekennen van overgangsmaatregelen op 1 september 2006

Datum laatste wijziging: 28/06/2006
Omzendbrief SO/2003/03 van 20/08/2003

Onderwijsinspectie cursus katholieke godsdienst

Datum laatste wijziging: 18/08/2003
Omzendbrief PERS/2003/12 van 13/08/2003

Aanstellingsvoorwaarden voor de godsdienstleraars en de leraars secundair onderwijs belast met niet-confessionele zedenleer.

Datum laatste wijziging: 18/08/2003
Omzendbrief OND/II/3.3/94-1 van 03/01/1994

Ambten, leer- en opvoedende activiteiten, bekwaamheidsbewijzen en bezoldigingsregeling in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 0/14.1/SH/JS van 07/11/1990

Deeltijds beroepssecundair onderwijs. Uitvoering van artikel 191 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief ond/III/3/92/1 van 18/06/1992

Ambten, vakken, bekwaamheidsbewijzen en bezoldigingsregeling vanaf 1 september 1989 in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/10/2000