Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Basisonderwijs >

Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/1997 (BS:06/01/1998)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:27/08/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs en betreffende coördinatieopdrachten door ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 28/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:22/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod

Datum laatste wijziging: 22/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 18/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:11/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/10/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2018 (BS:05/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen

Datum laatste wijziging: 07/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 (BS:28/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:11/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:03/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het basisonderwijs in het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 03/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2016 (BS:21/03/2016)

Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen houdende de aanduiding van de scholen voor de examencommissie basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/03/2016
Decreet van 15/01/2016 (BS:05/02/2016)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergebied mens en maatschappij betreft

Datum laatste wijziging: 05/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2015 (BS:05/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergebied mens en maatschappij betreft

Datum laatste wijziging: 05/02/2016
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - BaO/Personeelsformatie)

Datum laatste wijziging: 29/12/2015
Decreet van 17/07/2015 (BS:19/08/2015)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/2015 (BS:19/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2015 (BS:20/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/11/1998 (BS:05/02/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:23/08/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/05/1997 (BS:28/08/1997)

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 19/08/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/09/2014 (BS:03/11/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de regels voor de aanvraag en de toekenning van de subsidie voor de Rijdende kleuterschool Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 03/11/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/05/2010 (BS:11/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de proef van de kennis van het Nederlands, nodig om het gewoon lager onderwijs aan te vatten

Datum laatste wijziging: 25/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:19/07/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 04/12/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:24/11/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen

Datum laatste wijziging: 01/09/2012
Decreet van 23/10/2009 (BS:24/11/2009)

Decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Datum laatste wijziging: 05/08/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2009 (BS:03/07/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 03/07/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2001 (BS:10/04/2002)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1.

Datum laatste wijziging: 14/02/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/1998 (BS:18/05/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2.

Datum laatste wijziging: 14/02/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2003 (BS:01/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 7

Datum laatste wijziging: 14/02/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2001 (BS:18/09/2001)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8

Datum laatste wijziging: 14/02/2007
Decreet van 23/05/2003 (BS:16/07/2003)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 7

Datum laatste wijziging: 22/07/2003
Decreet van 22/03/2002 (BS:27/04/2002)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1.

Datum laatste wijziging: 30/04/2002
Decreet van 18/01/2002 (BS:16/02/2002)

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8.

Datum laatste wijziging: 20/02/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/09/1998 (BS:06/03/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2001
Decreet van 02/03/1999 (BS:26/05/1999)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 20/11/1979 (BS:22/11/1979)

Koninklijk besluit betreffende de inrichting van kleuter- en lager onderwijs in een andere landstaal dan de streektaal in gemeenten met een speciale taalregeling inzake onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/07/1997)

Besluit van de Vlaamse regering over de wijze van verdeling en de aanvraagprocedure om personeelsleden te krijgen die ten behoeve van het basisonderwijs met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 (BS:04/01/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de leer- en opvoedende activiteiten in het buitengewoon kleuter-, lager en basisonderwijs en in de opleidingsvormen 1, 2 en 3 van het buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/1997 (BS:27/06/1998)

Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/06/1998