Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Centra voor leerlingenbegeleiding > Organisatie en Opdrachten >

Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/2018 (BS:06/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 28/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/2018 (BS:08/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLBkwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/1999 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor het bepalen van de werkgebieden voor de centra voor leerlingenbegeleiding en van de bemiddelingsprocedure.

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2008 (BS:17/11/2008)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/11/2008 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Decreet van 01/12/1998 (BS:10/04/1999)

OPGEHEVEN:Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 27/04/2018
Ministerieel Besluit van 22/06/2001 (BS:07/07/2001)

Ministerieel besluit tot bepaling van sommige gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren

Datum laatste wijziging: 04/11/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:21/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van de profylactische maatregelen

Datum laatste wijziging: 21/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:13/12/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten onder dewelke de leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming worden begeleid door de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000