Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Centra voor leerlingenbegeleiding > Personeelsstatuut >

Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:01/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 30/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/01/2000 (BS:25/11/2000)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale-centra

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2003 (BS:30/10/2003)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2018 (BS:09/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging en indeling van de ambten, de prestatieregeling, de vaststelling van het recht op een salaris en de aanwending van de omkaderingsgewichten in een centrum voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2018 (BS:09/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Koninklijk Besluit van 27/07/1979 (BS:08/11/1979)

Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch- sociale centra.

Datum laatste wijziging: 25/11/2009
Koninklijk Besluit van 19/05/1981 (BS:10/07/1981)

Koninklijk besluit betreffende de verlofregeling van het vastbenoemd technisch personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 13/10/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/01/2002 (BS:09/03/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 januari 2000 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel medewerker in de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 11/03/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2001 (BS:18/12/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende diverse bepalingen met betrekking tot de personeelsleden van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 18/12/2001
Koninklijk Besluit van 14/06/1985 (BS:02/10/1985)

Koninklijk besluit tot regeling van de doorhaling van tuchtstraffen opgelegd aan de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 31/07/1963 (BS:22/08/1963)

Wet betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 22/05/1984 (BS:26/07/1984)

Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen van toepassing op het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, de Rijksvormingscentra en de inspectiediensten, die bij het bereiken van de leeftijdsgrens, het vereiste aantal dienstjaren niet tellen om een rustpensioen ten laste van de Schatkist te bekomen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000