Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Niveau-overschrijdend deel > Gemeenschapsonderwijs >

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:30/08/2002)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:20/10/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Decreet van 14/07/1998 (BS:30/09/1998)

Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/08/2000 (BS:26/10/2000)

Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Decreet van 25/06/1992 (BS:11/07/1992)

Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:20/10/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 03/01/2005
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1992 (BS:24/06/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het kiesreglement voor de centrale raad van bestuur van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 08/01/1988 (BS:20/02/1988)

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ordonnateurs en rekenplichtigen in de rijksscholen en rijksscholengroepen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer van het Ministerie van Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 22/12/1999 (BS:30/12/1999)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/1995 (BS:27/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het kiesreglement voor de lokale schoolraden en raden van bestuur van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000