Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Niveau-overschrijdend deel > Infrastructuur >

Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:29/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 26/03/2021
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2018 (BS:16/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instelling van een gemeenschapswaarborg in het kader van het projectspecifieke DBFM-programma

Datum laatste wijziging: 08/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2007 (BS:03/12/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden om de waarborg te verkrijgen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/08/2019
Decreet van 07/07/2006 (BS:15/09/2006)

Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Decreet van 25/11/2016 (BS:10/01/2017)

Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 29/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/06/2017 (BS:17/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/2016 (BS:19/01/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 19/01/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 04/01/2016
Decreet van 07/05/2004 (BS:07/06/2004)

Decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:23/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van beschikbaarheidstoelage in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen

Datum laatste wijziging: 07/07/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2007 (BS:09/11/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 08/12/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/04/2010 (BS:19/05/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 19/05/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:18/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 18/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:10/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van de toezichthouder bij de DBFM-vennootschap in uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 10/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/11/2008 (BS:10/03/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen

Datum laatste wijziging: 10/03/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/05/2008 (BS:17/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot de selectie en rangschikking van nieuwbouwprojecten in onderwijs volgens de passiefhuisstandaard

Datum laatste wijziging: 17/10/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/11/2006 (BS:15/01/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten die in aanmerking komen voor het DBFM-programma in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Datum laatste wijziging: 15/01/2007