Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Niveau-overschrijdend deel > Inspectie, pedagogische begeleiding en kwaliteit van onderwijs >

Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2006 (BS:15/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:08/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Decreet van 27/04/2018 (BS:25/06/2018)

Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 01/12/1993 (BS:21/12/1993)

Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Datum laatste wijziging: 30/12/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/1993 (BS:08/02/1994)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:26/11/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:30/05/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader onderwijskwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, eerste lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:23/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen

Datum laatste wijziging: 27/10/2017
Ministerieel Besluit van 18/05/2010 (BS:01/06/2010)

Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal

Datum laatste wijziging: 28/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2012 (BS:29/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de deontologische code voor inspectieleden, vermeld in artikel 58 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2012 (BS:22/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het overlegorgaan ter uitvoering van artikel 48 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/05/2012
Ministerieel Besluit van 23/09/2002 (BS:01/01/1900)

Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België als erkende instantie en houdende erkenning van de vzw Islam Vlaanderen als erkende instantie van de erkende godsiensten

Datum laatste wijziging: 23/09/2002
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - NO/Inspectie)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000