Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Niveau-overschrijdend deel > Organisatie >

Ministerieel Besluit van 06/11/2020 (BS:12/11/2020)

Ministerieel besluit tot verlenging van de herfstvakantie in 2020

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:03/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag en van het attest bij het verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Ministerieel Besluit van 13/07/2020 (BS:04/08/2020)

Ministerieel besluit over de uitvoeringsbepalingen van het decreet van 8 mei 2020 tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis i.v.m. de inschrijvingen in scholen

Datum laatste wijziging: 04/08/2020
Decreet van 21/12/2012 (BS:31/12/2012)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/07/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2020 (BS:14/07/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmaties van nieuwe types en opleidingsvormen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 14/07/2020
Ministerieel Besluit van 23/03/2020 (BS:23/03/2020)

Ministerieel besluit (Federaal) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Datum laatste wijziging: 30/06/2020
Decreet van 30/06/2017 (BS:03/07/2017)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 30/12/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:05/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/2015 (BS:08/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat ... en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement , wat betreft de opleiding verpleegkunde en de diploma’s die uitgereikt worden met toepassing van artikel II.399 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:29/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 29/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2019 (BS:09/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs en de oprichting van een vestigingsplaats type 5 in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 09/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/03/2019 (BS:30/04/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring tot oprichting van vestigingsplaatsen type 5 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 30/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:24/05/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de diensten met onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 30/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 (BS:11/05/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/05/2018
Decreet van 24/11/2017 (BS:15/01/2018)

Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:04/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling voor de werkingsmiddelen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 en in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/2017 (BS:14/06/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

Datum laatste wijziging: 14/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/2017 (BS:23/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/05/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:13/02/2017)

Decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/2016 (BS:01/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2015 (BS:02/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 9 in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2011 (BS:16/08/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van de accreditatieorgaan voor het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/09/2013
Decreet van 17/06/2011 (BS:12/07/2011)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/07/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:12/07/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/07/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/04/1991 (BS:11/07/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 08/10/2008
Decreet van 25/04/2008 (BS:13/08/2008)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/08/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2008 (BS:14/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/04/2008
Decreet van 09/03/2007 (BS:06/04/2007)

Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechnologie" in het basis- en secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2007
Decreet van 12/05/1998 (BS:30/06/1998)

Decreet tot bekrachting van twee besluiten van de Vlaamse regering die de aanvragen tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon basisonderwijs en de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs gelijkwaardig hebben verklaard

Datum laatste wijziging: 30/06/1998