Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Personeel > Administratief statuut > Gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs > Syndicaal statuut >

Besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2015 (BS:25/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/03/2012 (BS:04/04/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Ministerieel Besluit van 17/11/2016 (BS:12/12/2016)

Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2016

Datum laatste wijziging: 12/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:22/07/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Koninklijk Besluit van 28/09/1984 (BS:20/10/1984)

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 30/04/2014
Wet van 19/12/1974 (BS:24/12/1974)

Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 16/12/2013
Wet van 01/09/1980 (BS:10/09/1980)

Wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Koninklijk Besluit van 30/09/1980 (BS:10/10/1980)

Koninklijk besluit betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 16/09/2009
Koninklijk Besluit van 26/09/1980 (BS:01/10/1980)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 15/12/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/2006 (BS:13/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van personeelsleden die ten behoeve van het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités

Datum laatste wijziging: 13/04/2006
Koninklijk Besluit van 03/07/2005 (BS:08/07/2005)

Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Datum laatste wijziging: 12/07/2005
Ministerieel Besluit van 05/03/1985 (BS:28/03/1985)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart van sommige vakbondsafgevaardigden bedoeld in de artikelen 72, tweede lid en 74, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 25/11/1980 (BS:28/11/1980)

Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12, § 1 en 16 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssectoren.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 21/04/1983 (BS:05/05/1983)

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor de vakbondspremies.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 14/04/1982 (BS:24/04/1982)

Ministerieel besluit houdende uitvoering van de reglementering betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 29/08/1985 (BS:02/10/1985)

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1° , van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 22/02/1995 (BS:12/04/1995)

Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen ten aanzien van de Commissies die controletaken vervullen in het kader van de wetgeving op het vakbondsstatuut in de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/03/1999 (BS:08/05/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000