Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Personeel > Administratief statuut > Gesubsidieerd onderwijs (uitsluitend) >

Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.(citeeropschrift: "decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs")

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 05/04/1995 (BS:08/06/1995)

Decreet tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (BS:08/02/1969)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 02/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 (BS:27/07/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 01/01/2019
Koninklijk Besluit van 07/05/2013 (BS:17/05/2013)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Datum laatste wijziging: 14/12/2017
Koninklijk Besluit van 16/12/1981 (BS:26/02/1982)

Koninklijk besluit betreffende het syndicaal verlof in het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 29/12/2016
Wet van 03/07/1967 (BS:10/08/1967)

Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 22/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/2016 (BS:04/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten

Datum laatste wijziging: 04/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/11/2014 (BS:14/01/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende verblijf en begeleiding tijdens de schoolvrije dagen in de internaten van het Gemeenschapsonderwijs tijdens de transitiefase

Datum laatste wijziging: 14/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:28/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 verpleegkunde met uitzondering van het volwassen- en deeltijds kunstonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 28/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:28/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van de katholieke internaten bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 28/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:28/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek volwassenenonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 28/08/2012
Koninklijk Besluit van 13/03/2012 (BS:16/04/2012)

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

Datum laatste wijziging: 16/04/2012
Koninklijk Besluit van 13/03/2012 (BS:16/04/2012)

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

Datum laatste wijziging: 16/04/2012
Koninklijk Besluit van 13/09/1983 (BS:20/12/1983)

Koninklijk besluit betreffende het verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/10/1995 (BS:18/11/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van het overkoepelend onderhandelingscomité; van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 18/01/1995 (BS:03/02/1995)

Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de internaten van het gesubsidieerd vrij onderwijs die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/1991 (BS:15/08/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van paritaire comités voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten en de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra en tot vaststelling van hun benaming, bevoegdheid, samenstelling en werkwijze.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 11/07/1969 (BS:20/08/1969)

Wet betreffende het pensioen van sommige leden van het personeel van het onderwijs van de Staat en van het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 04/08/1975 (BS:29/08/1975)

Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde vrije inrichtingen die secundair onderwijs verstrekken overeenkomstig de wet 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000