Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Personeel > Geldelijk statuut > Reglementering >

Wet van 10/10/1967 (BS:31/10/1967)

Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 30/09/2016
Wet van 15/05/1984 (BS:22/05/1984)

Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 30/03/2016
Wet van 30/03/1994 (BS:31/03/1994)

Wet houdende sociale bepalingen (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 31/12/2009
Koninklijk Besluit van 29/04/1965 (BS:19/05/1965)

Koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische federale overheidsdiensten en van de diensten die ervan afhangen

Datum laatste wijziging: 13/12/2006
Wet van 02/08/1971 (BS:20/08/1971)

Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Datum laatste wijziging: 28/07/2001
Koninklijk Besluit van 30/09/1975 (BS:19/02/1976)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 28/02/1974 (BS:30/03/1974)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 13/12/1989 (BS:21/12/1989)

Koninklijk besluit houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 01/03/1977 (BS:12/03/1977)

Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 30/12/1982 (BS:18/01/1983)

Koninklijk besluit nr. 180 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 10/07/1984 (BS:18/07/1984)

Wet betreffende de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek op de wedden en toelagen betaald aan sommige personeelsleden van de openbare diensten.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 06/02/1970 (BS:28/02/1970)

Wet betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000