Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Secundair onderwijs >

Besluit van de Vlaamse Regering van 12/03/2021 (BS:21/04/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 21/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2021 (BS:30/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 (BS:25/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 25/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2013 (BS:30/01/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:19/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leertijd

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2009 (BS:19/03/2009)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2021 (BS:12/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2018 (BS:15/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/02/2021
Ministerieel Besluit van 23/12/2020 (BS:22/01/2021)

Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de overeenkomst van alternerende opleiding en het model van de stageovereenkomst alternerende opleiding

Datum laatste wijziging: 22/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:15/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor wat betreft het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 24/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/2018 (BS:28/09/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/11/2020 (BS:07/12/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 07/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:01/09/2016)

OPGEHEVENBesluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 07/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/10/2020 (BS:04/12/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project “Duaal lesgeven in het secundair onderwijs”

Datum laatste wijziging: 04/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/1989 (BS:10/08/1989)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2020 (BS:13/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de vakken in de instellingen voor secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:05/10/2016)

Besluit betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/09/2018 (BS:19/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs en betreffende de aanvangsbegeleiding in (semi-)internaten en tehuizen. (opschrift gewijzigd B.Vl.R. 19/07/2019)

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:05/02/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs...

Datum laatste wijziging: 18/09/2020
Decreet van 10/06/2016 (BS:17/08/2016)

Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Ministerieel Besluit van 14/07/2020 (BS:05/08/2020)

Ministerieel besluit tot goedkeuring van een afwijking op de schoolvakantieregeling voor de opleiding kapper-stylist duaal

Datum laatste wijziging: 05/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/05/2020 (BS:30/07/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de opleidingsprofielen voor het gemoderniseerd buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, wat de opleidingsfase betreft

Datum laatste wijziging: 30/07/2020
Decreet van 19/06/2020 (BS:16/07/2020)

Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw

Datum laatste wijziging: 16/07/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/2020 (BS:30/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van de multisectoraliteit voor de scholengemeenschap "Steinerscholen Secundair Onderwijs", Kasteellaan 54 te 9000 Gent

Datum laatste wijziging: 30/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/03/2020 (BS:20/05/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/05/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/04/2020 (BS:18/05/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/03/2020 (BS:18/05/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/03/2020 (BS:29/04/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/04/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:31/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 31/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/05/2014 (BS:04/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitsstandaard voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het ... secundair onderwijs en de leertijd en aanwijzing van de bevoegde dienst voor de goedkeuring van de CLIL-plannen

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (BS:24/10/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997 (BS:31/10/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2006 (BS:12/05/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting en instandhouding van betrekkingen in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met het geven van praktische vakken, die voor de verzorging en het onderhoud van de teelten en de veestapel in het voltijds gewoon secundair onderwijs worden ingezet

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/2019 (BS:29/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de curriculumdossiers voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/12/2002 (BS:06/02/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 28/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/05/2019 (BS:18/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:28/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag tot gelijkwaardigheid voor de eindtermen, de uitbreidingsdoelen Nederlands, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen

Datum laatste wijziging: 28/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2019 (BS:26/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/06/2019
Decreet van 14/12/2018 (BS:26/04/2019)

Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:05/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 05/03/2019
Decreet van 01/03/2019 (BS:13/03/2019)

Decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2008 (BS:14/11/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

Datum laatste wijziging: 28/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/09/2008 (BS:14/11/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

Datum laatste wijziging: 28/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 (BS:29/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:24/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 27/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/2018 (BS:27/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/03/2018 (BS:03/04/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/04/2018
Ministerieel Besluit van 27/02/2017 (BS:28/09/2017)

Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 28/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2006 (BS:20/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen "topsport" Algemeen en technisch secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2017 (BS:20/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2017
Decreet van 31/03/2017 (BS:19/04/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 19/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/12/2016 (BS:06/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 06/03/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:26/01/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 31/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:07/11/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:06/05/2003)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:02/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:18/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 18/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:11/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:23/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2016 (BS:23/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Ministerieel Besluit van 14/06/2016 (BS:26/07/2016)

Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/07/2016
Decreet van 10/06/2016 (BS:26/07/2016)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/07/2016
Decreet van 03/06/2016 (BS:29/06/2016)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, wat natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Datum laatste wijziging: 29/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/05/2016 (BS:22/06/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/06/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/03/2016 (BS:04/05/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/03/2016 (BS:18/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, wat natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Datum laatste wijziging: 18/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2016 (BS:04/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/12/2015 (BS:03/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2015 (BS:22/01/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/01/2016
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - SO/BSO)

Datum laatste wijziging: 29/12/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:04/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:16/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2007 (BS:03/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, wat de eerste graad en de tweede graad van het algemeen, het technisch en het kunstsecundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:28/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/06/2000 (BS:29/11/2000)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 11/06/2015
Decreet van 29/05/2015 (BS:11/06/2015)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de aardrijkskunde betreft

Datum laatste wijziging: 11/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2015 (BS:11/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft

Datum laatste wijziging: 11/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2014 (BS:11/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de aardrijkskunde betreft

Datum laatste wijziging: 11/06/2015
Decreet van 29/05/2015 (BS:11/06/2015)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft

Datum laatste wijziging: 11/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/04/2015 (BS:03/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/06/2015
Decreet van 27/02/2015 (BS:20/03/2015)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/09/2014 (BS:20/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/03/2015
Decreet van 27/02/2015 (BS:13/03/2015)

DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Datum laatste wijziging: 13/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/2014 (BS:13/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Datum laatste wijziging: 13/03/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 (BS:07/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herverdeling van de vrijgekomen subsidieerbare deelnemersuren voor de organisatie van persoonlijke ontwikkelingstrajecten

Datum laatste wijziging: 02/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/05/2014 (BS:11/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van niet-programmeerbare structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/04/2014 (BS:13/06/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/06/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/10/2013 (BS:10/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Decreet van 20/12/2013 (BS:10/02/2014)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

Datum laatste wijziging: 10/02/2014
Decreet van 22/11/2013 (BS:18/12/2013)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen

Datum laatste wijziging: 18/12/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/10/2003 (BS:13/01/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 (BS:15/05/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, omvormingen, programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs en de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroeps secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2012 (BS:07/01/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 07/01/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/03/2012 (BS:24/04/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, omvormingen, programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs en de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/11/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/03/2012 (BS:29/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

Datum laatste wijziging: 29/05/2012
Decreet van 11/05/2012 (BS:29/05/2012)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

Datum laatste wijziging: 29/05/2012
Decreet van 27/05/2011 (BS:17/06/2011)

Decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 23/04/2010 (BS:15/06/2010)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/06/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/10/2009 (BS:13/01/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/01/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2002 (BS:28/11/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/01/2010
Decreet van 30/04/2009 (BS:08/07/2009)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/07/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2009 (BS:03/07/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 03/07/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/1996 (BS:08/08/1996)

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de vakgebonden eindtermen en de vakgebonden ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 03/07/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2007 (BS:01/02/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies aan bepaalde onderwijsinstellingen van het buitengewoon secundair onderwijs die studierichtingen of opleidingen inrichten die leiden tot de invulling van een knelpuntberoep

Datum laatste wijziging: 06/02/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/04/2002 (BS:26/07/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 13/02/2007
Decreet van 02/06/2006 (BS:13/07/2006)

Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen "topsport" algemeen en technisch secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/07/2006
Decreet van 27/01/2006 (BS:21/02/2006)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 21/02/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/2005 (BS:05/12/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/12/2005
Decreet van 07/05/2004 (BS:08/11/2004)

Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/11/2004
Decreet van 18/01/2002 (BS:19/04/2002)

Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 31/07/2003
Decreet van 20/12/2002 (BS:28/01/2003)

Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 29/01/2003
Decreet van 06/12/2002 (BS:31/12/2002)

Decreet tot bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 03/01/2003
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:22/11/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 22/11/2002
Decreet van 19/07/2002 (BS:10/09/2002)

Decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 10/09/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/07/1996 (BS:29/08/1996)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsleden van de vierde graad van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Decreet van 24/07/1996 (BS:14/08/1996)

Decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/1999 (BS:23/03/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van geïntegreerde algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/1999 (BS:23/03/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van uren die geen lesuren zijn in het buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/1990 (BS:23/08/1990)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1991 (BS:14/03/1992)

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 13/08/1971 (BS:01/02/1972)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's en getuigschriften van secundair onderwijs uitgereikt door de Internationale School van de SHAPE (Belgische afdeling) te Casteau, met de overeenkomstige Belgische diploma's en getuigschriften van secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/1998 (BS:12/06/1998)

Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/08/1998