Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Basisonderwijs >

Omzendbrief BaO/2005/10 van 29/06/2005

De personeelsformatie Scholen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 09/06/2021
Omzendbrief BaO/2014/01 van 15/05/2014

Screening niveau onderwijstaal, taal(integratie)traject en taalbad in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22/06/2007

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Omzendbrief BaO/2001/10 van 10/08/2001

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/03/2021
Omzendbrief BAO/2020/01 van 22/05/2020

Dringende tijdelijke maatregelen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis – schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 05/03/2021
Omzendbrief Bao/2020/02 van 02/07/2020

Verlaging van de aanvang van de leerplicht vanaf 1 september 2020

Datum laatste wijziging: 23/02/2021
Omzendbrief BaO/2002/11 van 16/08/2002

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/02/2021
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/01/2021
Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/11/2020
Omzendbrief Bao/2020/03 van 12/11/2020

Organisatie van het schooljaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Omzendbrief BaO/2002/04 van 26/02/2002

Overzicht toelagen voor scholen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/10/2020
Omzendbrief BaO/2006/05 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/09/2020
Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/09/2020
Omzendbrief PERS/2014/05 van 26/06/2014

Beperking van het aantal lestijden en uren die worden ingericht als bijzondere pedagogische taken in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/09/2020
Omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005

Scholengemeenschappen basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 10/08/2020
Omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005

Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten

Datum laatste wijziging: 10/08/2020
Omzendbrief BaO/97/9 van 17/06/1997

Programmatie en Rationalisatie in het Buitengewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/08/2020
Omzendbrief BaO/2002/1 van 08/02/2002

Informatie bij inschrijving en schoolreglement

Datum laatste wijziging: 16/07/2020
Omzendbrief PERS/2004/09 (MB) van 14/06/2004

Bekwaamheidsbewijzen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 17/06/2020
Omzendbrief BaO/2010/03 van 22/06/2010

Bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 17/06/2020
Omzendbrief Bao/2018/01 van 09/05/2018

Lerarenplatform in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/06/2020
Omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen

Datum laatste wijziging: 08/05/2020
Omzendbrief BaO/98/11 van 21/12/1998

Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 31/03/2020
Omzendbrief BaO/2000/2 van 14/04/2000

Procedure gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs en voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 31/03/2020
Omzendbrief BaO/98/5 van 27/07/1998

Het werkingsbudget in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/01/2020
Omzendbrief BaO/2007/02 van 10/05/2007

Toelatingsvoorwaarden in het buitengewoon basisonderwijs en verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs of voor toegang tot het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/07/2019
Omzendbrief BaO/2017/02 van 25/08/2017

Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg in het gewoon lager onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/01/2019
Omzendbrief BaO/97/3 van 17/06/1997

Erkenning, financiering en subsidiëring van scholen

Datum laatste wijziging: 24/10/2018
Omzendbrief BaO/2014/05 van 15/05/2014

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Datum laatste wijziging: 20/08/2018
Omzendbrief BaO/1997/12 van 17/06/1997

Schoolveranderen in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/08/2018
Omzendbrief BaO/2005/03 van 31/01/2005

Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten

Datum laatste wijziging: 20/08/2018
Omzendbrief BaO/2003/05 van 06/10/2003

Invullen van de BKL-formulieren

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Datum laatste wijziging: 13/11/2017
Omzendbrief BaO/2017/01 van 03/07/2017

Onderwijsaanbod vreemde talen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/07/2017
Omzendbrief BaO/97/10 van 17/06/1997

Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/10/2016
Omzendbrief BaO/2008/03 van 29/08/2008

Doorsturen van leerlingengegevens in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/09/2016
Omzendbrief BaO/2014/04 van 15/05/2014

Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014

Datum laatste wijziging: 17/06/2016
Omzendbrief Ba0/2014/02 van 15/05/2014

Splitsing van het leergebied wereldoriëntatie vanaf het schooljaar 2015-2016

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Omzendbrief BaO/2012/03 van 20/12/2012

Inschrijvingsregister basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/08/2014
Omzendbrief BaO/2009/02 van 27/04/2009

Engagementsverklaring in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/05/2014
Omzendbrief Ba0/2014/03 van 15/05/2014

Zittenblijven in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/05/2014
Omzendbrief BaO/2002/3 van 21/02/2002

Zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/04/2014
Omzendbrief BaO/2003/04 van 06/10/2003

Invullen van de BaO-formulieren

Datum laatste wijziging: 20/08/2013
Omzendbrief BaO/2001/13 van 21/11/2001

Extra-muros-activiteiten

Datum laatste wijziging: 16/04/2013
Omzendbrief BaO/2006/01 van 13/06/2006

Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/09/2012
Omzendbrief BaO/97/8 van 17/06/1997

Prestatieregeling

Datum laatste wijziging: 30/08/2012
Omzendbrief BaO/2007/04 van 22/06/2007

Maatregelen ter stimulering van de participatie van kleuters aan het onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/05/2012
Omzendbrief BaO/2002/12 van 16/08/2002

Overdracht onderwijsbevoegdheid

Datum laatste wijziging: 27/09/2010
Omzendbrief BaO/2000/4 van 09/06/2000

Zwemmen

Datum laatste wijziging: 07/12/2009
Omzendbrief PERS/2005/10(ps) van 30/06/2005

Praktische schikkingen bij de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten

Datum laatste wijziging: 09/07/2008
Omzendbrief PERS/2004/08 (DDC) van 14/06/2004

Mededeling: ambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2005
Omzendbrief PERS/2002/09 (13BC/DDC) van 15/08/2002

Maatregelen en wijzigingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/08/2002
Omzendbrief PERS/2002/07 (13BC/DDC) van 28/06/2002

Loonsverhoging directeurs gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/06/2002
Omzendbrief PERS/2002/08 (13BC/DDC) van 28/06/2002

Loonsverhoging directeurs buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/06/2002
Omzendbrief BaO/2001/6 van 15/06/2001

Specifieke maatregelen vanaf 1-9-2001 voor het organiseren van bijzondere pedagogische taken in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 19/06/2001
Omzendbrief 13BB/DDC van 30/05/2001

Vervanging in juni in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/05/2001
Omzendbrief 13BB/DDC/WF van 24/06/1997

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs- vrijwillige fusie en aanstelling adjunct-directeur. Vervanging van afwezige personeelsleden in de maand september

Datum laatste wijziging: 06/10/2000