Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Hoger Onderwijs >

Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

Datum laatste wijziging: 11/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:07/06/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloren masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:07/06/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:07/06/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in musical als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:07/06/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:07/06/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2021 (BS:07/06/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 07/06/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/1998 (BS:13/02/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven ... voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/02/2018 (BS:27/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

Datum laatste wijziging: 08/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:10/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de travel support

Datum laatste wijziging: 10/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:03/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 03/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2021 (BS:03/03/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de productie-assistentie in de creatieve sector

Datum laatste wijziging: 03/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2021 (BS:26/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de sales support'

Datum laatste wijziging: 26/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2019 (BS:05/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/10/2015 (BS:19/11/2015)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de hoogte van de mobiliteitstoelage voor studenten of cursisten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:04/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering over de mobiliteitsbeurs voor studenten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:04/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:04/02/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 04/02/2021
Ministerieel Besluit van 22/12/2020 (BS:27/01/2021)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de data van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2021

Datum laatste wijziging: 27/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/12/2020 (BS:22/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 22/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/12/2020 (BS:22/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 22/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/12/2020 (BS:22/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 22/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020 (BS:18/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een bijkomende toelage aan de hogeronderwijsinstellingen voor noodzakelijke digitalisering ingevolge impact van COVID-19 op het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 18/01/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/10/2020 (BS:13/01/2021)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de personeelsleden van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/01/2021
Decreet van 20/02/2009 (BS:29/04/2009)

Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/04/2004 (BS:27/10/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/01/2019 (BS:06/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader uitgebreide toets nieuwe opleiding

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:11/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:11/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader instellingsreview

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:17/12/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie

Datum laatste wijziging: 17/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2018 (BS:07/11/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 11/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:28/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 11/12/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/10/2020 (BS:27/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 27/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/1994 (BS:07/12/1994)

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 22/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2018 (BS:27/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen

Datum laatste wijziging: 14/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2020 (BS:13/10/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de podium- en eventtechnieken'

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2020 (BS:08/09/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het thema "ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

Datum laatste wijziging: 08/09/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2020 (BS:21/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 21/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2020 (BS:21/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 21/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2020 (BS:19/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding Master in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.)

Datum laatste wijziging: 19/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2020 (BS:11/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 11/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2020 (BS:11/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 11/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2020 (BS:10/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 10/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2020 (BS:10/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 10/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2020 (BS:10/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 10/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2020 (BS:07/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 07/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2020 (BS:07/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 07/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2020 (BS:07/08/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 07/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2020 (BS:23/07/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 23/07/2020
Decreet van 26/06/1991 (BS:29/06/1991)

Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 10/07/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2020 (BS:29/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 29/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2020 (BS:25/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 25/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2020 (BS:25/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketingen de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 25/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:24/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 - gedeeltelijke compensatie gezamenlijke opleidingen hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/05/2020 (BS:18/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 18/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/05/2020 (BS:18/06/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 18/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2011 (BS:20/12/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 16/06/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/04/2020 (BS:18/05/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 18/05/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/03/2020 (BS:04/05/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 04/05/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 28/04/2020
Decreet van 17/04/2020 (BS:21/04/2020)

Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis

Datum laatste wijziging: 21/04/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/02/2020 (BS:17/03/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts

Datum laatste wijziging: 17/03/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/02/2020 (BS:16/03/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-master- opleiding Master in Tropical Medicine als nieuwe opleiding van het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Datum laatste wijziging: 16/03/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/10/2019 (BS:25/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in het systeem- en netwerkbeheer’

Datum laatste wijziging: 25/02/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/01/2020 (BS:14/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 14/02/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/10/2019 (BS:11/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in de orthopedagogische begeleiding’

Datum laatste wijziging: 11/02/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:07/02/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 07/02/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:27/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master in de veiligheidswetenschappen

Datum laatste wijziging: 27/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:27/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 27/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:27/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 27/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:22/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA

Datum laatste wijziging: 22/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:21/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 21/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:20/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 20/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/12/2019 (BS:16/01/2020)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 16/01/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2019 (BS:03/10/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 03/10/2019
Ministerieel Besluit van 27/08/2019 (BS:26/09/2019)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor aanvragen toets nieuwe opleidingen, opleidingsaccreditatie en instellingsreview bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen

Datum laatste wijziging: 26/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2014 (BS:03/02/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:29/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de godsdienst, de educatieve master in de economie, de educatieve master in de talen, de educatieve master in de wetenschappen en technologie en de educatieve master in de ontwerpwetenschappen als nieuwe opleidingen van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 29/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:29/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de economie, de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de talen, de educatieve master in de wetenschappen en technologie, de educatieve master in de gezondheidswetenschappen, de educatieve master in de gedragswetenschappen en de educatieve master in de lichamelijke opvoeding als nieuwe opleidingen van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 29/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:26/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 26/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:22/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 22/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:22/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogie als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 22/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:21/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:23/07/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 21/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de wetenschappen en technologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.) als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:19/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 19/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2012 (BS:22/03/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 18/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het syndicaal werk als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:16/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 16/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:14/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:14/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:14/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:14/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:14/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 14/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.)

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:13/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:12/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:12/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:12/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:12/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 12/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/10/2015 (BS:12/11/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 08/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:07/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 07/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:07/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 07/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:07/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 07/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:07/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 07/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten en de educatieve master in de muziek en podiumkunsten als nieuwe opleidingen van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:06/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 06/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van UC Limburg

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de muziek en podiumkunsten als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de wetenschappen en technologie, de educatieve master in de gezondheidswetenschappen en de educatieve master in de talen als nieuwe opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de gezondheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/06/2019 (BS:02/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Innovative Health Technology als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 02/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:29/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 29/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:25/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:23/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 23/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019 (BS:23/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 23/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2019 (BS:22/07/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 22/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/2018 (BS:21/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019

Datum laatste wijziging: 05/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:27/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 27/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/2019 (BS:17/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de gedragswetenschappen, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gezondheidswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 17/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/2019 (BS:13/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gedragswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 13/06/2019
Decreet van 30/04/2009 (BS:06/07/2009)

Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Datum laatste wijziging: 18/04/2019
Decreet van 04/04/2003 (BS:14/07/2003)

Decreet houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 28/03/2019
Wet van 27/07/1971 (BS:17/09/1971)

Wet op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 28/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2018 (BS:07/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 07/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/01/2019 (BS:06/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationeel kader wijziging studieomvang

Datum laatste wijziging: 06/03/2019
Decreet van 01/03/2019 (BS:13/03/2019)

Decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/01/2019 (BS:28/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationeel kader inrichting onderzoeksmaster

Datum laatste wijziging: 28/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:06/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Management

Datum laatste wijziging: 06/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:06/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biochemistry and Biotechnology

Datum laatste wijziging: 06/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:31/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 31/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:31/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 31/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:31/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 31/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2018 (BS:31/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Gerontological Sciences door de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 31/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- en cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master in de dans en de Master of Dance als nieuwe opleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Odisee

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:28/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 28/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:25/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

Datum laatste wijziging: 25/01/2019
Ministerieel Besluit van 16/11/2018 (BS:22/01/2019)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2019

Datum laatste wijziging: 22/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationele kader vermindering studieomvang masteropleidingen

Datum laatste wijziging: 22/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:31/01/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Conflict and Development Studies

Datum laatste wijziging: 21/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:06/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in Diplomacy and Global Governance en de Master in Global Peace, Security and Strategic Studies als nieuwe opleidingen van het Vesalius College

Datum laatste wijziging: 21/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:06/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts

Datum laatste wijziging: 21/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:11/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Bioscience Engineering: Cellular and Genetic Engineering

Datum laatste wijziging: 21/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:21/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

Datum laatste wijziging: 21/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018 (BS:11/02/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Business Engineering

Datum laatste wijziging: 21/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:17/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen

Datum laatste wijziging: 14/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:17/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 14/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/1993 (BS:08/07/1993)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen.

Datum laatste wijziging: 14/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader toets nieuwe opleiding

Datum laatste wijziging: 12/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 12/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/2018 (BS:12/12/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de voertuigtechnieken als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 12/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 (BS:07/03/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 07/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2013 (BS:18/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2018 (BS:16/10/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Global Health als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de transnationale Universiteit Limburg en de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 21/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2018 (BS:10/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Decreet van 02/04/2004 (BS:18/05/2004)

Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003

Datum laatste wijziging: 03/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/2018 (BS:02/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van onderwijsvakken voor de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/08/2018
Decreet van 22/06/2018 (BS:12/07/2018)

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

Datum laatste wijziging: 12/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/05/2018 (BS:20/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design en development als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 20/06/2018
Decreet van 03/04/2009 (BS:18/09/2009)

Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie

Datum laatste wijziging: 15/06/2018
Decreet van 03/02/2017 (BS:27/02/2017)

Decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Ministerieel Besluit van 07/03/2018 (BS:12/04/2018)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2018

Datum laatste wijziging: 12/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/03/2018 (BS:30/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design en development als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 30/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2018 (BS:05/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts

Datum laatste wijziging: 05/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2018 (BS:05/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 05/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2018 (BS:01/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs: meertalig onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 01/03/2018
Decreet van 08/12/2017 (BS:08/02/2018)

Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 08/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2017 (BS:31/01/2018)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 31/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:01/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biomedical Science

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:02/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Actuarial and Financial Engineering

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:13/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 10/10/2017
Decreet van 22/12/1995 (BS:01/02/1996)

Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 21/07/2017 (BS:01/08/2017)

Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

Datum laatste wijziging: 01/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:01/09/1999)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten.

Datum laatste wijziging: 27/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:20/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Decreet van 20/06/2008 (BS:12/08/2008)

Decreet houdende het statuut van de Universiteit Hasselt en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg

Datum laatste wijziging: 25/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:11/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

Datum laatste wijziging: 11/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business and Information Systems Engineering

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Economics

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of African Studies

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Decreet van 25/11/2016 (BS:27/01/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap en houdende andere bepalingen inzake kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/01/2017
Ministerieel Besluit van 23/11/2016 (BS:02/01/2017)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2017

Datum laatste wijziging: 02/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2016 (BS:07/11/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleidingen Master in International Management and Strategy en Master in Innovation and Entrepreneurship als nieuwe opleidingen van de Vlerick Business School

Datum laatste wijziging: 07/11/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/06/2004 (BS:21/09/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering inzake sommige werkingsregelen betreffende de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2016 (BS:05/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de verpleegkunde in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 05/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/2016 (BS:19/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van de intentieverklaring tot overdracht van de opleiding Bachelor in de toegepaste psychologie

Datum laatste wijziging: 19/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/05/2016 (BS:01/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit voor de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/04/2016 (BS:19/05/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Philosophy door de Katholieke Universiteit Leuven en de gezamenlijke organisatie van een Research Master of Philosophy door de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 19/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:25/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development

Datum laatste wijziging: 25/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2016 (BS:13/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

Datum laatste wijziging: 13/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/01/2016 (BS:04/03/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Deglutology als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 04/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:03/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business Engineering

Datum laatste wijziging: 03/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/09/2006 (BS:04/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

Datum laatste wijziging: 07/10/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2015 (BS:05/10/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tarieven voor de uitvoering van een instellingsreview in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/10/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2015 (BS:17/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de mondzorg als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 17/08/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2015 (BS:17/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de mondzorg als nieuwe opleiding van de UC Leuven

Datum laatste wijziging: 17/08/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2015 (BS:09/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader van de instellingsreview 2015-2017 hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2015 (BS:09/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de opleidingsaccreditatie 2015-2021 in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2015 (BS:09/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding 2015-2021 in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2015 (BS:01/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 01/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:12/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de zorgtechnologie als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 12/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen en CVO LBC-NVK `Antwerpen'

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid en CVO HITEK

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent en CVO Panta Rhei

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen en CVO Hoger Instituut der Kempen

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van Odisee en CVO Kisp-VTI Aalst

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL en PCVO Limburg

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:09/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van UC Leuven en ACE-Groep T CVO

Datum laatste wijziging: 09/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:08/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de UC Leuven na overdracht van de opleidingen van de UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 08/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:04/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Bioinformatics als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 04/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding bachelor in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in media en entertainment business als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding Bachelor of Social Sciences als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de eerstelijnszorg als nieuwe opleiding van de UC Leuven en de UC Limburg

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de bio-informatica als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:02/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Fire Safety Engineering als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 02/06/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2015 (BS:07/05/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de European Master of Food Science, Technology and Nutrition en de International Master of Adapted Physical Activity

Datum laatste wijziging: 07/05/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/2015 (BS:16/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion en tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de logopedische en audiologische wetenschappen en de master in de verzekeringen

Datum laatste wijziging: 16/04/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/01/2015 (BS:28/01/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Epidemiology

Datum laatste wijziging: 28/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:10/03/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de personeelsformatie voor de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/11/2014 (BS:17/12/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in International and European Law als nieuwe opleiding van het Vesalius College

Datum laatste wijziging: 17/12/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/09/2014 (BS:29/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 29/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/09/2014 (BS:29/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de ecotechnologie als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 29/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 (BS:28/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit en het geven van een waarschuwing aan bepaalde aanbieders van de specifieke lerarenopleiding

Datum laatste wijziging: 28/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/06/2014 (BS:30/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de digital arts en entertainment als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 30/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:28/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 30/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/05/2014 (BS:25/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

Datum laatste wijziging: 25/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/05/2014 (BS:08/09/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in gender en diversiteit als nieuwe opleiding, gezamenlijk georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 08/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/05/2014 (BS:19/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de Oosterse talen en culturen, de master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde, de master in de taal- en regiostudies: japanologie en de master in de taal- en regiostudies: sinologie

Datum laatste wijziging: 19/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het energiemanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Fire Safety Engineering

Datum laatste wijziging: 13/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:12/08/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Digital Humanities als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 12/08/2014
Decreet van 13/07/2012 (BS:14/09/2012)

Bijzonder Decreet houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen

Datum laatste wijziging: 25/06/2014
Decreet van 13/07/2012 (BS:17/09/2012)

Bijzonder Decreet houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen

Datum laatste wijziging: 25/06/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/04/2014 (BS:12/06/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in Idea & Innovation Management" als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 12/06/2014
Decreet van 20/12/2013 (BS:27/02/2014)

Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/05/2013 (BS:02/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-EHSAL en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen

Datum laatste wijziging: 12/02/2014
Decreet van 29/11/2013 (BS:10/01/2014)

Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 10/01/2014
Wet van 03/07/1978 (BS:22/08/1978)

Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/01/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:22/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader nieuwe om te vormen en nieuwe hbo5-opleidingen,

Datum laatste wijziging: 22/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:17/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 17/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2013 (BS:04/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het beoordelingskader voor de instellingsreview hoger onderwijs eerste ronde

Datum laatste wijziging: 04/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2002 (BS:12/06/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 04/10/2013
Decreet van 04/04/2003 (BS:16/07/2003)

Bijzonder decreet houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/10/2013
Decreet van 20/02/2009 (BS:29/04/2009)

Bijzonder decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 01/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2013 (BS:10/09/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het operationeel kader uitbreiding studieomvang masteropleidingen

Datum laatste wijziging: 10/09/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 (BS:16/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het Reglement betreffende de erkenning van evaluatieorganen die een coördinerende taak hebben ten aanzien van de externe beoordeling van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 16/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 (BS:16/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het Reglement betreffende de vormvereisten voor aanvragen tot uitvoering van een accreditatie, een instellingsreview of een toets nieuwe opleiding ten aanzien van opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 16/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 (BS:09/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleidingen "Bachelor of Food Technology", "Bachelor of Environmental Technology" en "Bachelor of Molecular Biotechnology" als nieuwe opleidingen van de Universiteit Gent, Zuid-Korea

Datum laatste wijziging: 09/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2013 (BS:02/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

Datum laatste wijziging: 02/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 (BS:22/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de oncologische verpleegkunde als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 22/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2013 (BS:17/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master-na-masteropleiding "Master of Conservation of Monuments and Sites" in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 17/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2013 (BS:17/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Social Sciences

Datum laatste wijziging: 17/07/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2013 (BS:07/06/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 07/06/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/02/2013 (BS:27/05/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het kader voor de opleidingsaccreditatie tweede ronde

Datum laatste wijziging: 27/05/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/03/2013 (BS:16/04/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning van LUCA School of Arts

Datum laatste wijziging: 16/04/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/03/2013 (BS:05/04/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 05/04/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/02/2013 (BS:27/02/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding "Master of Comparative Vertebrate Morphology" als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 27/02/2013
Wet van 04/08/1986 (BS:15/08/1986)

Wet tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 19/02/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/01/2013 (BS:11/02/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/02/2013
Wet van 31/12/1949 (BS:01/03/1950)

Wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949.

Datum laatste wijziging: 30/10/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2012 (BS:14/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de bouw als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Datum laatste wijziging: 14/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2012 (BS:13/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de masteropleiding master in de geneeskunde in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:13/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 13/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2012 (BS:17/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen

Datum laatste wijziging: 17/07/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2012 (BS:16/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de veiligheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 16/07/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/2012 (BS:12/06/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de oncologische zorg als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 12/06/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/2012 (BS:07/06/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 07/06/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2012 (BS:25/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het energiemanagement als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen

Datum laatste wijziging: 25/05/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:11/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de epidemiologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 11/05/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:11/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Plant Biotechnology als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 11/05/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/2011 (BS:12/01/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of European Union Policy als nieuwe opleiding van het Vesalius College

Datum laatste wijziging: 12/01/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/10/2011 (BS:17/11/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in International Relations, de Master in International Conflict Analysis, de Master in International Political Economy, de LLM in International Law with International Relations, de LLM in International Economic Law als nieuwe opleiding van The University of Kent

Datum laatste wijziging: 17/11/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2011 (BS:28/10/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van student tutoring in het onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 28/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/09/2011 (BS:25/10/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL

Datum laatste wijziging: 25/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2011 (BS:24/10/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 24/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/02/2011 (BS:02/03/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2011 (BS:30/08/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema toetsontwikkeling en peilingen als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

Datum laatste wijziging: 30/08/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2011 (BS:05/08/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 05/08/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/2011 (BS:20/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 20/06/2011
Wet van 12/05/2011 (BS:08/06/2011)

Wet tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde

Datum laatste wijziging: 08/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/04/2011 (BS:12/05/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 12/05/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/04/2011 (BS:29/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding "bachelor in de ouderencoaching" als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen

Datum laatste wijziging: 29/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/04/2011 (BS:29/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding "master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen" als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 29/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:11/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het industrieel productontwerpen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 11/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:11/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

Datum laatste wijziging: 11/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:11/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de rechten als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg

Datum laatste wijziging: 11/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:11/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de ergotherapeutische wetenschap als nieuwe gezamenlijke opleiding van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de Hogeschool Gent, de HUB-EHSAL, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Datum laatste wijziging: 11/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:11/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 11/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2011 (BS:11/04/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het retailmanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

Datum laatste wijziging: 11/04/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 (BS:10/12/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Research Master in Fluid Dynamics" als nieuwe opleiding van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica

Datum laatste wijziging: 10/12/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/09/2010 (BS:19/10/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of ICT Enterprise Architecture als nieuwe opleiding van Inno.com

Datum laatste wijziging: 19/10/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/09/2010 (BS:12/10/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de academische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/10/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 (BS:22/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven

Datum laatste wijziging: 22/07/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:12/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de psychosociale gerontologie als nieuwe opleiding van de HUB-EHSAL

Datum laatste wijziging: 12/07/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/06/2010 (BS:08/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master of Technology for Integrated Water Management" als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 08/07/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/01/2010 (BS:16/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van een aangepast Accreditatiekader en Toetsingskader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Datum laatste wijziging: 16/04/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/12/2009 (BS:02/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de in 2009 ingediende rationalisatieplannen hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/03/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 (BS:01/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de "Master of Urban Studies" als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 01/10/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:21/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 21/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:21/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 21/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:21/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 21/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:18/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 18/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/02/2009 (BS:30/04/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Space Studies als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 30/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/01/2009 (BS:18/03/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master of Disaster Medicine" als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 18/03/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:12/08/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pop- en rockmuziek als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 12/08/2008
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/1993 (BS:28/09/1993)

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de vergoeding van de centrale beheerskosten en de algemene exploitatiekosten van de universiteiten, verbonden aan de uitvoering van wetenschappelijke activiteiten die door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd worden.

Datum laatste wijziging: 02/03/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/10/2000 (BS:03/03/2001)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 28/02/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/02/2006 (BS:06/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in de bouw" als nieuwe opleiding van de XIOS Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 06/04/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/02/2006 (BS:06/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie" als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 06/04/2006
Decreet van 27/01/2006 (BS:21/03/2006)

Decreet tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding ten aanzien van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 21/03/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/2005 (BS:22/11/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de machtiging tot uitvoering en de bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Datum laatste wijziging: 22/11/2005
Koninklijk Besluit van 16/02/1968 (BS:24/02/1968)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en van de periode gedurende welke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van hogere studiën voorbereidt.

Datum laatste wijziging: 19/08/2005
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/09/2004 (BS:10/12/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 14/12/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/09/2004 (BS:08/12/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering tot gelijkschakeling van graden uitgereikt voor het academiejaar 2004-2005 met de graden van bachelor of master

Datum laatste wijziging: 08/12/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 (BS:18/11/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/11/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 (BS:25/10/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 25/10/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 (BS:19/10/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beroepen tegen beslissingen van het Accreditatieorgaan

Datum laatste wijziging: 19/10/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 (BS:15/10/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opmaak, de actualisering en het beheer van het hoger onderwijsregister

Datum laatste wijziging: 15/10/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/05/2004 (BS:14/10/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004

Datum laatste wijziging: 14/10/2004
Decreet van 19/03/2004 (BS:30/04/2004)

Bijzonder decreet betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen, de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelgeving op de Vlaamse autonome hogescholen. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/10/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:09/09/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bekrachtiging van de reglementen van de instellingen voor hoger onderwijs met betrekking tot de afwijkende algemene of bijzondere toelatingsvoorwaarden tot een bachelorsopleiding

Datum laatste wijziging: 09/09/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/06/2004 (BS:01/09/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 07/09/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/03/2004 (BS:31/08/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering inzake de organisatie van het toezicht op de associaties in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 31/08/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/05/2004 (BS:28/07/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 02/08/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2003 (BS:11/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 19/03/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/06/1995 (BS:13/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkstelling van bekwaamheidsbewijzen met de bekwaamheidsbewijzen die toegang geven tot de ambten van het onderwijzend personeel van de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 23/01/2004
Decreet van 04/04/2003 (BS:16/07/2003)

Bijzonder decreet houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft

Datum laatste wijziging: 01/10/2003
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2001 (BS:09/01/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 22/07/2003
Wet van 21/06/1985 (BS:06/07/1985)

Wet betreffende het onderwijs. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/03/2003
Ministerieel Besluit van 10/02/2003 (BS:28/02/2003)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de uitgaven die bij de uitvoering van onderzoeksprojecten in het kader van de bilaterale wetenschappelijke samenwerking kunnen gedekt worden met de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 03/03/2003
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/07/2002 (BS:12/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze van berekenen van de 80-85-procentnorm voor de vaststelling van de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 12/09/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2002 (BS:12/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs van de personeelsleden van de optie kinesitherapie in afbouw.

Datum laatste wijziging: 12/09/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/09/2001 (BS:12/03/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de transnationale Universiteit Limburg, ondertekend in Maastricht op 18 januari 2001 en goedgekeurd bij het decreet van 13 juli 2001.

Datum laatste wijziging: 13/03/2002
Decreet van 25/06/1992 (BS:11/07/1992)

Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 18/02/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/1999 (BS:29/09/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de minimale studieomvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 28/11/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/02/1993 (BS:08/06/1993)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvulling van de cumulatieregelgeving in het universitair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 31/05/1972 (BS:30/06/1972)

Wet betreffende de wettelijke gevolgen verbonden aan de graad van licentiaat in de rechten.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 (BS:15/10/1998)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de regeringscommissarissen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 22/10/1990 (BS:20/12/1990)

Wet tot vervanging van artikel 54 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 12/08/1911 (BS:21/08/1911)

Wet tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de "Katholieke Universiteit te Leuven - Université catholique de Louvain", aan de "Vrije Universiteit Brussel", aan de "Université libre de Bruxelles", en waarbij aan de "Katholieke Universiteit te Leuven - Université catholique de Louvain" machtiging wordt verleend een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit op te richten.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 22/04/1958 (BS:10/05/1958)

Wet tot oprichting van een fonds voor schoolgebouwen en gebouwen in schoolverband van het Rijk en houdende sommige maatregelen betreffende de onroerende installaties in de inrichtingen voor universitair onderwijs die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de Staat.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 10/10/1979 (BS:02/02/1980)

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor 1978. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 05/01/1981 (BS:12/02/1981)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor 1980.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 28/05/1970 (BS:25/06/1970)

Wet tot wijziging van de wet van 12 augustus 1911 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de hogescholen te Brussel en te Leuven en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 01/06/1971 (BS:08/06/1971)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960, betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd inzonderheid door de wet van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, en door de wet van 16 juli 1970 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 24/10/1983 (BS:24/11/1983)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de Vrije Universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1983.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 25/10/1984 (BS:20/11/1984)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1984.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 20/12/1984 (BS:28/02/1985)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1984.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 10/01/1986 (BS:31/01/1986)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de Vrije Universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1985.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/01/1991 (BS:10/04/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek tot vaststelling van de rentevoet voor een krediet van 6.962.000 frank - tranche 1990 aan de Vlaamse vrije universiteiten.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 17/12/1979 (BS:25/01/1980)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor 1979.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 13/11/1975 (BS:06/12/1975)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 15/09/1986 (BS:04/11/1986)

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1983 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 167 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 31/07/1984 (BS:10/08/1984)

Herstelwet, art. 82.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 21/10/1980 (BS:12/12/1980)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 31, § 1, laatste lid, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, zoals gewijzigd.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 12/09/1977 (BS:14/12/1977)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek.