Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Hoger Onderwijs > Personeel >

Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/2018 (BS:21/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019

Datum laatste wijziging: 05/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven ... voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 01/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/1998 (BS:13/02/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 14/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/1993 (BS:08/07/1993)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen.

Datum laatste wijziging: 14/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 14/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2018 (BS:07/11/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:28/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2002 (BS:12/06/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 04/10/2013
Wet van 04/08/1986 (BS:15/08/1986)

Wet tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 19/02/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/10/2000 (BS:03/03/2001)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 28/02/2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/01/2003 (BS:11/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 19/03/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/06/1995 (BS:13/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkstelling van bekwaamheidsbewijzen met de bekwaamheidsbewijzen die toegang geven tot de ambten van het onderwijzend personeel van de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 23/01/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2001 (BS:09/01/2002)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 22/07/2003
Wet van 21/06/1985 (BS:06/07/1985)

Wet betreffende het onderwijs. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/03/2003
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2002 (BS:12/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs van de personeelsleden van de optie kinesitherapie in afbouw.

Datum laatste wijziging: 12/09/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/1993 (BS:23/10/1993)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de bezoldigingsregeling van de personen die behoren of behoorden tot het wetenschappelijk personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/1992 (BS:09/05/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de salarisschalen van het vast benoemd wetenschappelijk personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/1997 (BS:06/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bezoldiging van het tijdelijk onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 14/07/1998 (BS:02/02/1999)

Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/06/1995 (BS:06/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering houdende concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/06/1998 (BS:06/08/1998)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de salarisschalen van de lectoren van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/1999 (BS:10/07/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het administratieve statuut van de commissaris-coördinator bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000