Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Deeltijds Kunstonderwijs >

Decreet van 09/03/2018 (BS:11/05/2018)

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:28/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans".

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2018 (BS:01/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 (BS:11/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:14/12/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/10/2014 (BS:18/11/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 (BS:29/10/2007)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:18/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2005 (BS:16/08/2005)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie en de financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", Woordkunst en "Dans".

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2014 (BS:17/10/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/03/2007 (BS:18/06/2007)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2007 (BS:17/07/2007)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008.

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:01/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2017-2018 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2015 (BS:30/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van projectsubsidies van maximaal 301.000 euro voor de uitvoering van pilootprojecten in het schooljaar 2015-2016 ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/2016 (BS:11/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2016-2017 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2002 (BS:10/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bepaling van het aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 02/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2013 (BS:09/08/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 09/08/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:13/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van de werkgroepen 'leerlingen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs' en 'afstemming tijdelijke projecten kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen en muzische vorming'

Datum laatste wijziging: 13/10/2009
Koninklijk Besluit van 09/11/1978 (BS:24/03/1979)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/10/1996 (BS:21/11/1996)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de oprichting en samenstelling van de afdeling deeltijds kunstonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 16/05/1999 (BS:11/08/1999)

Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de aanvraag van een programmatie in het deeltijds kunstonderwijs en de behandeling ervan, de voorwaarden voor de melding van een structuurwijziging in het bestaande studieaanbod in het deeltijds kunstonderwijs en de infrastructuurvereisten voor de studierichting dans in het deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000