Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Volwassenenonderwijs > CBE + CVO >

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 27/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:09/11/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 27/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/2019 (BS:28/06/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020

Datum laatste wijziging: 28/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/03/2019 (BS:29/04/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/04/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/2012 (BS:10/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/10/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/2018 (BS:20/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2018-2019

Datum laatste wijziging: 20/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:07/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 23/01/2009 (BS:26/03/2009)

Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:24/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2012 (BS:17/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging van de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/02/2011 (BS:02/03/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/03/2011