Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Archief > 2009 >

Koninklijk Besluit van 30/12/1982 (BS:15/01/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 136 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 25/11/2009
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 76 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 25/11/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/1993 (BS:30/03/1994)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de cumulatie van een andere bezigheid of een pensioen, met uitzondering van een overlevingspensioen, met een ambt in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/10/2009
Koninklijk Besluit van 07/12/1978 (BS:26/09/1979)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 77, § 2, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 en houdende afwijking van sommige bepalingen van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden vereist voor het oprichten van betrekkingen in de rijksinrichtingen voor technisch en voor kunstonderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 23/10/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/1993 (BS:06/10/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de cumulatie van een activiteit als zelfstandige met een ambt in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/10/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2007 (BS:27/08/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de berekening van de puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/10/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/2005 (BS:25/11/2005)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijzend en het ondersteunend personeel in het gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/10/2009
Koninklijk Besluit van 27/02/1979 (BS:18/04/1979)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het uitzonderlijk verlof in gevallen van overmacht, toegestaan aan de leden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

Datum laatste wijziging: 13/10/2009
Ministerieel Besluit van 17/12/1991 (BS:13/03/1992)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de bezoldigingsmodaliteiten van de personen, die ermede belast zijn de gehandicapten die een instelling, een afdeling of een instituut voor buitengewoon onderwijs bezoeken, tijdens het gemeenschappelijk vervoer te helpen en te bewaken.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/08/2000 (BS:28/10/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/08/2000 (BS:04/11/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen voor de begeleiding van jongeren met leerplichtproblemen in de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/1998 (BS:19/02/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2000 (BS:17/05/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2000 (BS:08/02/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende informatiseringstoelagen voor de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/01/2001 (BS:22/03/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 03/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 (BS:14/11/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende taak- en functiedifferentiatie in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Decreet van 05/07/1989 (BS:25/08/1989)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Ministerieel Besluit van 12/05/2006 (BS:17/07/2006)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/1990 (BS:26/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van artikel 32, § 1, 2de lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 66 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten.

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/11/2008 (BS:16/01/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de investeringsoperatie in scholen voor technologie en industriële technieken voor het schooljaar 2008-2009

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/02/2008 (BS:06/05/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de investeringsoperatie in scholen voor technologie en industriële technieken voor het schooljaar 2007-2008

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Decreet van 16/04/1996 (BS:12/06/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2007 (BS:12/11/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 28/08/2009
Decreet van 17/07/1991 (BS:31/08/1991)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten.

Datum laatste wijziging: 28/08/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/09/2002 (BS:07/11/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 23/07/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/04/1997 (BS:10/07/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48, 92/51 en 2001/19

Datum laatste wijziging: 16/06/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/1994 (BS:20/10/1994)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende.

Datum laatste wijziging: 29/04/2009
Decreet van 09/06/1998 (BS:04/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 29/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:16/07/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en houdende vaststelling van de loopbaanstructuur, de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het administratief en technisch personeel van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 29/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/01/1999 (BS:23/02/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het kiesreglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Hogere Zeevaartschool en hun opvolgers en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 60, § 1 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 29/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/04/2003 (BS:25/06/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/1998 (BS:22/08/1998)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het omrekeningspercentage en het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 02/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/06/2006 (BS:03/08/2006)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het werkingsbudget voor scholen die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/04/2009
Decreet van 01/12/1993 (BS:22/01/1994)

OPGEHEVEN : Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van de Stichting voor de Vlaamse Schoolsport.

Datum laatste wijziging: 26/03/2009
Decreet van 07/05/2004 (BS:20/09/2004)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de onderwijsgebonden sport

Datum laatste wijziging: 26/03/2009
Decreet van 21/12/2007 (BS:07/04/2008)

OPGEHEVEN : Decreet tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 26/03/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/1994 (BS:21/10/1994)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 houdende de erkenning en de subsidiëring van de Stichting voor de Vlaamse Schoolsport.

Datum laatste wijziging: 26/03/2009
Ministerieel Besluit van 02/09/1963 (BS:01/01/1900)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimumuitrusting der psycho-medisch-sociale rijkscentra en diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

Datum laatste wijziging: 23/01/2009
Decreet van 20/06/2008 (BS:17/07/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende de uitbetaling van eenmalige werkingsbudgetten in het basisonderwijs en van eenmalige werkingsbudgetten in het secundair onderwijs voor het begrotingsjaar 2008

Datum laatste wijziging: 02/01/2009