Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Archief > 2010 >

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2000 (BS:23/09/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de procedure voor opname in de financiering of subsidiëringsregeling van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 26/11/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/1999 (BS:01/04/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijze waarop sommige bevoegdheden van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgevoerd.

Datum laatste wijziging: 26/11/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/1999 (BS:27/03/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een school of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan.

Datum laatste wijziging: 26/11/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2008 (BS:30/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere modaliteiten en de procedure voor de opheffing of gedeeltelijke opheffing van de erkenning van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 26/11/2010
Ministerieel Besluit van 24/04/2006 (BS:17/05/2006)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/11/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 (BS:30/12/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Decreet van 16/04/1996 (BS:12/06/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het mentorschap. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 (BS:12/03/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Decreet van 02/03/1999 (BS:21/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:15/10/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van CLIL-projecten in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/02/2008 (BS:14/03/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van aanvullend geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2007 (BS:03/12/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/01/2010 (BS:18/03/2010)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/04/2004 (BS:08/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Decreet van 12/07/1990 (BS:15/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/03/2000 (BS:04/05/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de opleidingen in het onderwijs voor sociale promotie waartoe ook voltijds leerplichtigen worden toegelaten.

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:28/08/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 19/05/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/1991 (BS:31/08/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten.

Datum laatste wijziging: 17/05/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:06/11/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende tijdelijke projecten inzake kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen.

Datum laatste wijziging: 12/01/2010