Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Archief > 2011 >

Besluit van de Vlaamse Regering van 02/04/2004 (BS:27/07/0204)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 20/12/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/1997 (BS:19/02/1998)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 05/12/2011
Koninklijk Besluit van 28/11/1978 (BS:30/12/1978)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het uitzonderlijk verlof in gevallen van overmacht, toegestaan aan de leden van het gesubsidieerd personeel.

Datum laatste wijziging: 24/10/2011
Koninklijk Besluit van 14/01/1979 (BS:16/03/1979)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het omstandigheidsverlof toegekend aan sommige tijdelijk aangestelde personeelsleden van rijksonderwijsinrichtingen.

Datum laatste wijziging: 24/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2008 (BS:29/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Human Ecology" van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 01/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/09/2008 (BS:08/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de fysica van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 01/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/04/2008 (BS:20/08/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Tropical Natural Resources Management" van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 01/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:09/04/2010)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 01/10/2011
Wet van 19/03/1971 (BS:12/06/1971)

OPGEHEVEN : Wet betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Decreet van 14/07/1998 (BS:29/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Decreet van 20/10/2000 (BS:16/12/2000)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Koninklijk Besluit van 20/07/1971 (BS:05/08/1971)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Koninklijk Besluit van 09/05/1966 (BS:08/06/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid tussen de buitenlandse getuigschriften van secundair onderwijs en het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot hoger onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Koninklijk Besluit van 10/10/1973 (BS:15/06/1974)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling, wat betreft het Nederlands kunstonderwijs, van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.

Datum laatste wijziging: 01/09/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:25/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 16/08/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/1993 (BS:15/09/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de onderwijssector in de vervoerkosten van hun personeelsleden.

Datum laatste wijziging: 09/08/2011
Decreet van 22/06/2007 (BS:21/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel).

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Wet van 11/07/1973 (BS:30/08/1973)

OPGEHEVEN : Wet houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch, kunst- en buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/2000 (BS:14/03/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de financiering of subsidiëring van de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel van de centra voor volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Koninklijk Besluit van 21/08/1978 (BS:01/09/1978)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 2 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Koninklijk Besluit van 05/05/1976 (BS:03/06/1976)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 27, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Wet van 31/07/1984 (BS:10/08/1984)

OPGEHEVEN : Herstelwet (uittreksel).

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/01/1991 (BS:04/04/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het artikel 163, § 4, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II aangaande de bevoegdheden van de commissaris van de Vlaamse Regering.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 15/07/1997 (BS:21/08/1997)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 22/06/2007 (BS:21/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel).

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Wet van 22/06/1964 (BS:04/07/1964)

OPGEHEVEN : Wet betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Koninklijk Besluit van 22/03/1969 (BS:02/04/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 65 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 67 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Koninklijk Besluit van 11/08/1986 (BS:30/08/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 439 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 28/04/1993 (BS:28/05/1993)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 14/07/1998 (BS:29/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IX. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Decreet van 18/01/2002 (BS:08/02/2002)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/06/2011
Ministerieel Besluit van 15/03/2004 (BS:07/04/2004)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 21/04/2011