Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Archief > 2014 >

Besluit van de Vlaamse Regering van 04/04/2014 (BS:10/06/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 08/12/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/10/2013 (BS:29/11/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2011 (BS:22/07/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/03/2013 (BS:03/04/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:29/09/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:29/09/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de taalkunde van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:29/09/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de bedrijfscommunicatie van de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/01/2012 (BS:17/02/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste informatica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2013 (BS:12/03/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen : elektromechanica van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2013 (BS:13/03/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2011 (BS:22/07/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2011 (BS:22/07/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 01/10/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/1997 (BS:17/09/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering over de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de commissies van advies voor het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 30/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/04/2008 (BS:18/08/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/09/2014
Ministerieel Besluit van 31/03/1980 (BS:21/06/1980)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot oprichting van de kwalificatiecommissie zoals voorzien in de artikelen 39, 40, 41 en 42 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Koninklijk Besluit van 27/07/1971 (BS:06/10/1971)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende organisatiemodaliteiten van de begeleiding der leerlingen die instellingen of afdelingen voor buitengewoon onderwijs volgen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Ministerieel Besluit van 15/04/1980 (BS:12/08/1980)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van attest voor het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking zoals bepaald bij artikel 35 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Ministerieel Besluit van 15/04/1980 (BS:12/08/1980)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit vaststelling van het model van attest voor buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing zoals bepaald bij artikel 31 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 (BS:09/08/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Ministerieel Besluit van 15/04/1980 (BS:12/08/1980)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van attest voor het buitengewoon secundair beroepsonderwijs, zoals bepaald bij artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Ministerieel Besluit van 31/03/1980 (BS:24/06/1980)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende oprichting van de overlegcommissie ter uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Ministerieel Besluit van 15/04/1980 (BS:12/08/1980)

OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs, zoals bepaald bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2014
Decreet van 20/12/2002 (BS:31/12/2002)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 29/08/2014
Decreet van 19/06/2013 (BS:27/08/2013)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het Onderwijs XXIII (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 28/08/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2013 (BS:22/07/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 20/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/1995 (BS:16/06/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taken van commissaris-coördinator en commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 15/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/09/2003 (BS:21/10/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de controletaken van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de universiteiten

Datum laatste wijziging: 15/05/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:10/02/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie HBO

Datum laatste wijziging: 01/04/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/2007 (BS:03/08/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel.

Datum laatste wijziging: 19/03/2014
Decreet van 30/04/2004 (BS:28/07/2004)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 30/04/2004 (BS:12/10/2004)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 19/03/2004 (BS:10/06/2004)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 04/04/2003 (BS:14/08/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 14/03/2008 (BS:26/06/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 07/07/1998 (BS:28/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad.

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 21/12/1976 (BS:16/03/1977)

OPGEHEVEN : Decreet houdende organisatie van de Vlaamse interuniversitaire samenwerking.

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 12/06/1991 (BS:04/07/1991)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 13/07/1994 (BS:31/08/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 22/02/1995 (BS:19/07/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen.

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Decreet van 29/06/2012 (BS:03/08/2012)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 27/02/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 (BS:05/06/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Datum laatste wijziging: 02/01/2014
Koninklijk Besluit van 19/04/1999 (BS:26/06/1999)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Datum laatste wijziging: 02/01/2014
Decreet van 23/10/1991 (BS:14/11/1991)

OPGEHEVENDecreet betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011