Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Archief > 2018 >

Ministerieel Besluit van 14/10/2008 (BS:17/11/2008)

OPGEHEVENMinisterieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 26/02/2019
Ministerieel Besluit van 05/05/2008 (BS:20/05/2008)

OPGEHEVENMinisterieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 26/02/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2017 (BS:25/01/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 07/12/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/1995 (BS:01/09/1995)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen van een lid van het onderwijzend personeel, werkzaam in de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 09/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/1995 (BS:29/08/1995)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 07/11/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/11/2003 (BS:11/02/2004)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/10/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/1997 (BS:30/08/1997)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning, de financiering en subsidiëring van scholen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:13/01/2011)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie

Datum laatste wijziging: 08/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/11/2008 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2000 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering betreffende de loonkost van sommige personeelsleden van het voormalig medisch schooltoezicht.

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2008 (BS:17/11/2008)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/1999 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor het bepalen van de werkgebieden voor de centra voor leerlingenbegeleiding en van de bemiddelingsprocedure.

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2007 (BS:11/12/2007)

OPGEHEVENBesluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 30/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2007 (BS:17/01/2008)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

Datum laatste wijziging: 04/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:06/08/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via de lucht"

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:05/08/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg"

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer in een terminal'

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via het spoor'

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:11/07/2017)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

Datum laatste wijziging: 21/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken'

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:26/02/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", Woordkunst en "Dans".

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/03/2007 (BS:18/06/2007)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2007 (BS:17/07/2007)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008.

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2005 (BS:16/08/2005)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie en de financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 (BS:29/10/2007)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/10/2014 (BS:18/11/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:14/12/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2014 (BS:17/10/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Decreet van 01/12/1998 (BS:10/04/1999)

OPGEHEVEN:Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 27/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/06/2017 (BS:14/08/2017)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 20/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2001 (BS:16/03/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts.

Datum laatste wijziging: 05/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:22/03/2017)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 31/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:22/03/2017)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 25/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2016 (BS:07/12/2016)

OPGEHEVEN; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"

Datum laatste wijziging: 07/12/2016