Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Instellingen en leerlingen (niveau-overschrijdend) >

Omzendbrief NO/2021/03 van 31/05/2021

Digisprong gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde

Datum laatste wijziging: 01/06/2021
Omzendbrief NO/2021/02 van 02/03/2021

Bijkomende omkadering voor het basis- en secundair onderwijs voor het wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19

Datum laatste wijziging: 26/04/2021
Omzendbrief NO/2021/01 van 12/02/2021

Voordelen alle aard

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/06/2017

Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/02/2021
Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2019

Datum laatste wijziging: 30/11/2020
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 26/11/2020
Omzendbrief NO/2013/01 van 15/05/2013

Afleveren van studiebewijzen voor personen die een naamswijziging hebben verkregen

Datum laatste wijziging: 12/11/2020
Omzendbrief GD/2003/04 van 18/07/2003

Mededeling betreffende ict-coördinatie : maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006

Datum laatste wijziging: 28/09/2020
Omzendbrief NO/2020/01 van 11/05/2020

Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

Datum laatste wijziging: 15/09/2020
Omzendbrief NO/2009/02 van 15/05/2009

Tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve functiebeperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/08/2020
Omzendbrief NO/2012/03 van 14/06/2012

Omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/08/2020
Omzendbrief OND/II/2.3/TM van 10/06/1996

Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 07/08/2020
Omzendbrief GD/2002/05 van 15/07/2002

Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer

Datum laatste wijziging: 02/07/2020
Omzendbrief NO/2012/01 van 07/03/2012

DISCIMUS – Uitwisseling van leerlingengegevens

Datum laatste wijziging: 09/09/2019
Omzendbrief NO/2013/03 van 20/12/2013

Krijtlijnen inzake de verhouding vast aanspreekpunt lokale politie – school in het kader van omzendbrief PLP 41 en de verhouding tussen school/CLB-Dienst voor de Veiligheid van de Staat

Datum laatste wijziging: 08/11/2018
Omzendbrief NO/2017/01 van 02/06/2017

Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/02/2018
Omzendbrief NO/2015/01 van 26/08/2015

Synchroon Internetonderwijs (SIO)

Datum laatste wijziging: 05/12/2016
Omzendbrief NO/2006/02 van 15/06/2006

Afwijkingslestijden, -lesuren en –uren

Datum laatste wijziging: 12/05/2016
Omzendbrief GD/2004/03 van 13/07/2004

Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/05/2014
Omzendbrief NO/2005/04 van 21/12/2005

Controle op de aanwending van de werkingsmiddelen in het gesubsidieerd vrij onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Omzendbrief JUR1/11/AVW van 25/07/1991

Gezondheidstoezicht en sociale voordelen. Vanaf het schooljaar 1991-1992

Datum laatste wijziging: 08/01/2010
Omzendbrief GD/2003/03 van 24/02/2003

Het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijfsstatuut

Datum laatste wijziging: 07/12/2009
Omzendbrief VWV van 21/01/1991

Toepassing van het besluit van de Vlaamse Executieve van 9 januari 1991 betreffende de controle over de aanwending van de werkingstoelagen op de schoolbesturen uit het gesubsidieerd officieel onderwijs, de feitelijke verenigingen en de natuurlijke personen

Datum laatste wijziging: 09/09/2009
Omzendbrief OND/IV/4.2 van 19/03/1993

Toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 1991 betreffende de controle over de aanwending van de toelagen in het gesubsidieerd officieel onderwijs, de feitelijke verenigingen en natuurlijke personen- Slotrekening

Datum laatste wijziging: 24/10/2007
Omzendbrief NO/2007/02 van 12/01/2006

Gemeenschapsbijdrage in het kostgeld van leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben

Datum laatste wijziging: 12/01/2007
Omzendbrief NO/2005/01 (13AC) van 14/04/2005

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Datum laatste wijziging: 14/04/2005