Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Instellingen en leerlingen (niveau-overschrijdend) > Algemene zaken >

Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2017

Datum laatste wijziging: 12/11/2018
Omzendbrief NO/2013/03 van 20/12/2013

Krijtlijnen inzake de verhouding vast aanspreekpunt lokale politie – school in het kader van omzendbrief PLP 41 en de verhouding tussen school/CLB-Dienst voor de Veiligheid van de Staat

Datum laatste wijziging: 08/11/2018
Omzendbrief NO/2017/01 van 02/06/2017

Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/02/2018
Omzendbrief NO/2006/02 van 15/06/2006

Afwijkingslestijden, -lesuren en –uren

Datum laatste wijziging: 12/05/2016
Omzendbrief OND/I/1/SVC/SD van 20/04/1994

Overtredingen van de regeling van de vakanties en vrije dagen en van de optimale aanwending van de schooltijd - Sancties

Datum laatste wijziging: 07/12/2009
Omzendbrief NO/2005/01 (13AC) van 14/04/2005

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Datum laatste wijziging: 14/04/2005
Omzendbrief ON/JG/MW/97361 van 08/10/1997

Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg in de onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief OND/I/3/GC van 06/03/1995

Het gebruik van schoollokalen bij verkiezingen - regeling vanaf het schooljaar 1994-1995

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief Kab. Min. van 15/07/1985

Het vermijden van "discriminaties en vooroordelen" in leer- en leesboeken

Datum laatste wijziging: 06/10/2000