Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Volwassenenonderwijs >

Omzendbrief VWO/2011/02 van 15/06/2011

De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 10/07/2019
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 09/07/2019
Omzendbrief VWO/2011/01 van 15/06/2011

De erkenning en financiering of subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 08/07/2019
Omzendbrief VWO/2015/01 van 10/09/2015

Controle op de aanwending van de leraarsuren, de puntenenveloppe en de coördinatie-uren van de Centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/07/2019
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/05/2019
Omzendbrief VWO/2010/01(pers) van 17/05/2010

De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 08/05/2019
Omzendbrief VWO/2017/01 van 14/12/2017

Statuut personeelsleden basiseducatie

Datum laatste wijziging: 28/02/2019
Omzendbrief VWO/2010/02 (cvo) van 17/05/2010

Ambtshalve en individuele concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

Datum laatste wijziging: 23/01/2019
Omzendbrief PV/2006/01 (OSP) van 29/05/2006

Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/05/2018
Omzendbrief VWO/2009/01 van 15/05/2009

Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 09/07/2015
Omzendbrief PERS/2015/05 van 30/06/2015

Uitwisseling van lectoren tussen een hogeschool en een centrum voor volwassenenonderwijs voor het uitoefenen van een opdracht in het Hoger Beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/06/2015
Omzendbrief VWO/2014/01 van 16/07/2014

Professionaliseringstraject in het hoger beroepsonderwijs niveau 5 van het volwassenenonderwijs in het kader van een omvorming van een hbo5-opleiding

Datum laatste wijziging: 16/07/2014
Omzendbrief VWO/2010/05(CVO) van 01/10/2010

De organisatie van taalexamencommissies door een Centrum voor Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/10/2013
Omzendbrief PERS/2014/02 van 01/04/2014

Akkoorden van sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. - Maatregelen in het kader van het geldelijk statuut.

Datum laatste wijziging: 05/09/2013
Omzendbrief PERS/2010/03 van 15/02/2010

Centra voor Basiseducatie- Bevallingsverlof en specifieke regeling met betrekking tot de omzetting van laatste twee weken van de facultatieve postnatale rustperiode in verlofweken van postnatale rust

Datum laatste wijziging: 12/02/2010