Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Omzendbrieven in de rubriek Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend) >

Omzendbrief Pers/2021/01 van 21/01/2021

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling

Datum laatste wijziging: 12/04/2021
Omzendbrief PERS/2020/05 van 13/11/2020

Uitbreiding vervangingsmogelijkheden en uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona

Datum laatste wijziging: 29/03/2021
Omzendbrief PERS/2021/01/1F3C8G van 23/03/2021

Fiscale documenten (inkomsten 2020)

Datum laatste wijziging: 25/03/2021
Omzendbrief PERS/2005/07 van 08/04/2005

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Datum laatste wijziging: 12/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/03 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/01 van 08/03/2017

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2017/02 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 02/03/2021
Omzendbrief PERS/2020/01/1F3C8G van 25/03/2020

Individuele rekening

Datum laatste wijziging: 22/02/2021
Omzendbrief PERS/2021/03 van 19/02/2021

Organisatie van een meelooptraject voor een kandidaat-directeur in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/02/2021
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 17/02/2021
Omzendbrief PERS/2021/02 van 15/02/2021

Eenmalige vaste benoeming op 1 juli 2021 in wervingsambten in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 15/02/2021
Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999

Controle op de afwezigheid wegens ziekte

Datum laatste wijziging: 12/02/2021
Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007

Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 10/02/2021
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 26/01/2021
Omzendbrief PERS/2009/02 van 05/05/2009

Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 21/01/2021
Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/12/2020
Omzendbrief PERS/2020/02 van 22/05/2020

Loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 18/12/2020
Omzendbrief PERS/2020/04 van 15/07/2020

Geldelijke validering van maximaal 8 jaar ervaring als werknemer of zelfstandige voor knelpuntambten en -vakken voor zijinstromers

Datum laatste wijziging: 25/09/2020
Omzendbrief PERS/2020/03 van 19/06/2020

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Datum laatste wijziging: 10/09/2020
Omzendbrief PERS/2005/02 (13AC) van 14/01/2005

Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/07/2020
Omzendbrief PERS/2005/03 (13AC) van 14/01/2005

Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/07/2020
Omzendbrief PERS/2002/21 (13AC) van 24/09/2002

Bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming

Datum laatste wijziging: 13/07/2020
Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999

Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 10/07/2020
Omzendbrief PERS/2015/03 van 15/06/2015

Elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Datum laatste wijziging: 10/07/2020
Omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/2003

De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/06/2020
Omzendbrief NO/2020/02 van 23/06/2020

De verplichte elektronische Aangifte van een Sociaal Risico – sector Uitkeringen (e-ASR ZIMA)

Datum laatste wijziging: 23/06/2020
Omzendbrief PERS/2017/04 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Datum laatste wijziging: 19/06/2020
Omzendbrief PERS/2015/04 van 16/06/2015

Bekwaamheidsbewijzen in het gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/06/2020
Omzendbrief PERS/2017/06 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Datum laatste wijziging: 19/06/2020
Omzendbrief PERS/2012/03 van 29/06/2012

Bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

Datum laatste wijziging: 19/06/2020
Omzendbrief PERS/2017/05 van 19/05/2017

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar

Datum laatste wijziging: 04/06/2020
Omzendbrief van 08/05/2014

Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid in het kader van een re-integratietraject

Datum laatste wijziging: 20/04/2020
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 08/02/2020
Omzendbrief PERS/2019/03 van 24/09/2019

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur en van doorlopende duur in een wervingsambt.

Datum laatste wijziging: 24/09/2019
Omzendbrief PERS/2018/02 van 18/05/2018

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/09/2019
Omzendbrief PERS/2014/01 van 22/01/2014

Administratieve en geldelijke toestand van vast benoemde personeelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht - TAO

Datum laatste wijziging: 05/07/2019
Omzendbrief PERS/2011/03 van 23/05/2011

Verlof voor adoptie, pleegvoogdij en pleegzorg

Datum laatste wijziging: 04/06/2019
Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005

Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en vorming

Datum laatste wijziging: 26/02/2019
Omzendbrief NO/2017/03 van 31/08/2017

De verplichte elektronische Aangifte van een Sociaal Risico(e-ASR): deeltijdse werkloosheid

Datum laatste wijziging: 08/02/2019
Omzendbrief PERS/2002/25 (13AC) van 15/10/2002

Documenten kinderbijslag

Datum laatste wijziging: 05/02/2019
Omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS van 22/12/2000

Volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Datum laatste wijziging: 07/01/2019
Omzendbrief PERS/2006/10 van 20/12/2006

Politiek verlof

Datum laatste wijziging: 03/01/2019
Omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003

Toelichting bij het salarisoverzicht

Datum laatste wijziging: 06/11/2018
Omzendbrief PERS/2011/06 van 15/07/2011

Welzijnsbeleid voor werknemers in het onderwijs: aangepast of ander werk

Datum laatste wijziging: 20/06/2018
Omzendbrief PERS/2005/19 van 21/09/2005

Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Omzendbrief PERS/2007/09 van 29/10/2007

Functiebeschrijving en evaluatie

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009

Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2010/01 van 19/01/2010

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 21/11/2017
Omzendbrief PERS/2017/08 (1F3C8G) van 26/09/2017

Toelichting bij de salarisbrief

Datum laatste wijziging: 26/09/2017
Omzendbrief PERS/2012/08 van 15/10/2012

Aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving van personeel

Datum laatste wijziging: 06/09/2017
Omzendbrief PERS/2009/10 van 24/09/2009

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Omzendbrief PERS/2012/07 van 12/10/2012

Nieuwe procedure afhandeling pensioendossier

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Omzendbrief PERS/2014/02 van 01/04/2014

Akkoorden van sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. - Maatregelen in het kader van het geldelijk statuut.

Datum laatste wijziging: 04/05/2016
Omzendbrief PERS/2010/02 van 19/01/2010

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in een Franstalige school of een Nederlandstalige school met een Franstalige afdeling op het grondgebied van het Vlaams Gewest

Datum laatste wijziging: 08/04/2016
Omzendbrief PERS/01/2015 van 09/01/2015

Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/01/2016
Omzendbrief PERS/2015/07 van 14/12/2015

Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/12/2015
Omzendbrief PERS/2015/06 van 24/08/2015

Beperking van de vervangingsmogelijkheid voor of tijdens een korte vakantieperiode

Datum laatste wijziging: 24/08/2015
Omzendbrief PERS/2007/02 van 04/06/2007

Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie

Datum laatste wijziging: 15/06/2015
Omzendbrief GO/70/90/15 van 31/07/1990

Gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 15/06/2015
Omzendbrief PERS/2009/03 van 30/06/2009

Rechten en plichten van personeelsleden bij het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling

Datum laatste wijziging: 08/06/2015
Omzendbrief PERS/2015/02 van 08/05/2015

Internaten met permanente openstelling (Internaten van het Gemeenschapsonderwijs die voorzien in verblijf en begeleiding tijdens schoolvrije dagen)

Datum laatste wijziging: 08/05/2015
Omzendbrief PERS/2015/01 van 16/02/2015

Vakbondsonderhandelingen en -overleg in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, voorheen het gemeenschapsonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/02/2015
Omzendbrief PERS/2014/08 van 13/11/2014

Uitwisseling van leerkrachten ‘native speakers’ met de Frans- en Duitstalige Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/11/2014
Omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1 van 15/12/1999

Arbeidsongevallen

Datum laatste wijziging: 03/11/2014
Omzendbrief PERS/2009/01 van 06/01/2009

Eretekens in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/09/2014
Omzendbrief PERS/2014/03 van 08/05/2014

Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid na een beslissing van MEDEX

Datum laatste wijziging: 23/06/2014
Omzendbrief Pers/2005/23 van 16/11/2005

Vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/06/2014
Omzendbrief PERS/2002/24 (13AC) van 15/10/2002

Informatie-uitwisseling met de RSZ - dimona niet-elektronische instellingen

Datum laatste wijziging: 21/05/2014
Omzendbrief PERS/2005/06 van 07/03/2005

Geldelijke anciënniteit - diensten die in aanmerking komen

Datum laatste wijziging: 12/05/2014
Omzendbrief PERS/2009/09 van 18/08/2009

Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie ingeroepen door het personeelslid

Datum laatste wijziging: 08/05/2014
Omzendbrief PERS/2013/01 van 14/01/2013

Volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en de CLB’s

Datum laatste wijziging: 23/08/2013
Omzendbrief PERS/2013/02 van 25/06/2013

MAATREGELEN TE TREFFEN BIJ STAKING – VERZEKERING VAN TOEZICHT – VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID – PROCEDURES , ZENDINGEN EN FORMULIEREN - AFWEZIGHEID WEGENS STAKING VAN HET OPENBAAR VERVOER

Datum laatste wijziging: 25/06/2013
Omzendbrief PERS/2012/10 van 06/11/2012

Arbeidsongeval bij een andere werkgever

Datum laatste wijziging: 06/11/2012
Omzendbrief PERS/2012/06 van 24/09/2012

Toekenning van een vergoeding voor begrafeniskosten in geval van overlijden in actieve dienst van vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 24/09/2012
Omzendbrief PERS/2011/04 van 26/05/2011

Plage-lestijden - Plage-lestijden voor onderwijzers in het gewoon lager onderwijs: nulmeting 2010-2011

Datum laatste wijziging: 30/08/2012
Omzendbrief PERS/2009/11 van 25/09/2009

Een gepensioneerde die in het onderwijs of bij de inspectie in dienst treedt

Datum laatste wijziging: 24/08/2012
Omzendbrief PERS/2000/GDH van 12/09/2000

Mandaten algemeen directeur en coördinerend directeur - Toekenning van een financiële vergoeding

Datum laatste wijziging: 30/07/2012
Omzendbrief PERS/2012/05 van 30/07/2012

Langer werken dan 65 jaar

Datum laatste wijziging: 30/07/2012
Omzendbrief Pers/2002/04 van 10/06/2002

Prestatieregeling: vaststellen van een ambt met volledige prestaties van de leraar praktische vakken in het Secundair Onderwijs - Maximum aantal plage-uren

Datum laatste wijziging: 30/05/2011
Omzendbrief PERS/2011/02 van 11/04/2011

Gebruiksvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de schoolbesturen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS)

Datum laatste wijziging: 13/04/2011
Omzendbrief PERS/2011/01 van 31/03/2011

Vakantieregeling voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Datum laatste wijziging: 31/03/2011
Omzendbrief PERS/2005/21 van 25/10/2005

Cumulatieregeling

Datum laatste wijziging: 20/09/2010
Omzendbrief 13AC/CR/B.Ph./SH/nc van 31/07/1996

Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra

Datum laatste wijziging: 30/04/2010
Omzendbrief OND/I/6/CR/SH/js van 15/12/1993

Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra

Datum laatste wijziging: 30/04/2010
Omzendbrief 13CC/IF/GDH van 06/10/2000

Schaarste aan onderwijsverstrekkers - overwerk, bijbetrekking en opnieuw in actieve dienst treden

Datum laatste wijziging: 05/10/2009
Omzendbrief Kab.Min. van 28/10/1982

Koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het syndicaal verlof in het gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/12/2008
Omzendbrief PERS/2007/08 van 22/10/2007

Verbetering van de arbeidsomstandigheden van de busbegeleiders: toekenning van een bestaanszekerheidvergoeding

Datum laatste wijziging: 10/09/2008
Omzendbrief PERS/2008/01 van 01/09/2008

Buitendienstongevallen

Datum laatste wijziging: 02/09/2008
Omzendbrief PERS/2008/03 van 15/07/2008

Internaten in het gesubsidieerd onderwijs - Omzetten van bepaalde contractuele diensten in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat in het gesubsidieerd onderwijs naar statutair erkende dienstancienniteit

Datum laatste wijziging: 15/07/2008
Omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.2 van 15/12/1999

Beroepsziekten

Datum laatste wijziging: 13/05/2008
Omzendbrief PERS/2007/06 van 11/09/2007

Loonsverhoging inspecteurs en pedagogisch adviseurs

Datum laatste wijziging: 11/09/2007
Omzendbrief PERS/2005/18 van 08/09/2005

Omzendbrief betreffende de opname van BEPAALDE contractuele diensten in de geldelijke en sociale anciënniteit

Datum laatste wijziging: 08/09/2005
Omzendbrief PERS/2004/07 van 10/06/2004

Sommige aspecten van de bezoldiging van tijdelijke personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/06/2004
Omzendbrief PERS/2003/02 (13AC) van 28/04/2003

Diensten verstrekt in een lidstaat van de Europese Unie

Datum laatste wijziging: 27/04/2004
Omzendbrief PERS/2003/06 van 18/07/2003

Bijzondere maatregelen voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in CODO-projecten in de verschillende onderwijsniveaus en de centraliserende instanties en voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/04/2004
Omzendbrief PERS/2004/02 (13 AC) van 12/03/2004

Bedrijfsvoorheffing - wettelijk samenwonenden

Datum laatste wijziging: 12/03/2004
Omzendbrief PERS/2003/03 (13CC) van 23/05/2003

Maatregelen betreffende het jaarlijks vakantieverlof van het meesters-, vak- en dienstpersoneel

Datum laatste wijziging: 15/09/2003
Omzendbrief PERS/2003/14 (13AC) van 22/08/2003

Bedrijfsvoorheffing - Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten voor gehuwde personeelsleden

Datum laatste wijziging: 22/08/2003
Omzendbrief PERS/2002/23 (13AC) van 15/10/2002

Informatie-uitwisseling met de RSZ - dimona elektronische scholen

Datum laatste wijziging: 15/10/2002
Omzendbrief 13AC/JDC van 24/07/2001

Maatregelen betreffende de vakantieregeling van het paramedisch personeel van het gemeenschapsonderwijs

Datum laatste wijziging: 18/06/2002
Omzendbrief 13BC/MB/CODO van 07/12/2001

Maatregel vanaf 01.01.2002 : geco-contract naar contract van onbepaalde duur ten laste van het departement Onderwijs voor de geco's van de onderwijsconventie 8285

Datum laatste wijziging: 12/12/2001
Omzendbrief 13CC/Prest. CAO VI/GL/ van 24/07/2001

Maatregel vanaf het schooljaar 2001-2002 betreffende het vaststellen van een ambt met volledige prestaties voor de ambten van het administratief personeel, het opvoedend hulppersoneel en het ondersteunend personeel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de internaten van het gemeenschapsonderwijs, de tehuizen, de medisch-pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs, de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs en de opvangcentra alsook de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285 die met een administratieve taak zijn belast in een van de voormelde ambten

Datum laatste wijziging: 07/12/2001
Omzendbrief 13AC van 25/07/1995

Elektronische communicatie - Vervanging van sommige PERS-formulieren door elektronische gegevensbestanden

Datum laatste wijziging: 11/09/2001
Omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL van 22/09/2000

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Tewerkstelling buiten het onderwijs - Zgn. outplacement

Datum laatste wijziging: 13/10/2000
Omzendbrief R. nr. 2 van 17/05/1966

Verkeersongevallen.

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/CR/B.Ph./SH/js-3 van 08/12/1995

Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief GO/70/91/4 van 16/04/1991

Verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/205/CR/SH/AS/MPV van 09/02/1982

Gesubsidieerde personeelsleden van de inrichtingen gesubsidieerd door de Staat overeenkomstig de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/201/SH/AS/CN van 15/04/1980

Bevallingsverlof. Vastbenoemde en stagedoende personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ziekte.

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief OND/I/6/SH/nc van 22/02/1993

Afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Begrip "gelijkwaardige andere betrekking" om een einde te stellen aan een reaffectatie of wedertewerkstelling

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/SH/js-2 van 23/02/1999

Vakbondspremie

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/SH/nc van 24/06/1997

Vervanging in de maand september

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/202/CR/SH/AS/MPV van 05/01/1982

Administratief personeel, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksonderwijsinrichtingen onderworpen aan het statuut van 29 augustus 1966. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief O/14.5/SH/JS van 27/05/1986

Tijdelijke vervangingen van 1 juni 1986 af in wervings- en selectieambten van het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, het hulpopvoedend personeel en het administratief personeel

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/100/PB/SA/1101 van 01/07/1981

Tijdelijke vervangingen vanaf het schooljaar 1981-1982 in wervings- en selectieambten van het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, het hulpopvoedend personeel en het administratief personeel

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief NO/201/CR/SH/AS/MPV van 16/02/1982

Personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen onderworpen aan de statuten van 22 maart 1969 en van 25 oktober 1971. Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen. Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 0/14.6/GDH/SH/RG van 24/09/1986

Personeelsleden die een deeltijdse arbeidsregeling aanvaarden om aan de werkloosheid te ontsnappen - Werkloosheidsuitkering - Door de onderwijsinstelling in te vullen documenten

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief Verz. 3 van 10/02/1975

Ongevallen tijdens studentenstakingen

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief Verz. 2 van 24/04/1974

Verantwoordelijkheden van de begeleidende leerkrachten bij zwembadbezoeken

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief OND/III/3/HW/RM van 17/07/1994

Gesubsidieerde contractuelen in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra vanaf het schooljaar 1994-1995

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief OND/I/6/CR/SH/js van 18/02/1992

Bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13 AC/B.Ph./SH/js van 22/03/1995

Verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen. Sancties ingeval van valse of onvolledige verklaring of ingeval bedragen die ten onrechte werden ontvangen

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief OND/I.2/PVR/KB van 09/09/1993

Wijziging kinderbijslaginstelling voor vastbenoemd onderwijspersoneel

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief O/14.6/JL/SH/JS van 21/11/1990

Diensten gepresteerd : - als stagiair economische herstelwet; - als werknemer in het bijzonder tijdelijk kader (B.T.K.); - als werknemer in het Derde Arbeidscircuit (D.A.C.) ; als gesubsidieerde contractueel. Aanrekening in de geldelijke anciënniteit

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/JDC/SH van 01/07/1996

Formulier PERS 16

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/WJ/001 van 04/06/1997

(…) Ontslag zonder opzegging - Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen - RSZ-bijdragen bij eenzijdige verbreking arbeidsverhouding

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief GO/70/90/16 van 31/07/1990

(…)prestatiestelsel van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraar

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/SH/js-1 van 24/07/1998

Instelling overgenomen door een inrichtende macht van het gesubsidieerd onderwijs - Toelichting bij artikel 74 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/10/2000
Omzendbrief 13AC/GP/B.Ph./SH/js van 23/05/1997

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Datum laatste wijziging: 06/10/2000