OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de rijksinternaten en rijkstehuizen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

  • goedkeuringsdatum
    28 DECEMBER 1987
  • publicatiedatum
    B.S.31/03/1988
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstelwet van 31 juli 1984, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 en bij de wet van 15 december 1986, inzonderheid op de artikelen 83 tot 85;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 21 december 1987;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Zijn staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de hierna genoemde rijksinternaten :

1. Rijksinternaat Ganshoren, Prins Boudewijnstraat 71.

2. Rijksinternaat Leopoldsburg, Olmenweg 108.

3. Rijksinternaat Gent, Ach. Musschestraat 57.

Art. 2.

Onze Minister van Onderwijs wijst de ordonnateur en de rekenplichtige aan van elke staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1988.

Art. 4.

Onze Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.