OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren.

  • goedkeuringsdatum
    19 DECEMBER 1998
  • publicatiedatum
    B.S.24/02/1999
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door B.Vl.R. 5-10-2007 - B.S. 29-11-2007

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaamse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren wordt bekrachtigd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.