OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het statuut van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    29 AUGUSTUS 1966
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1966
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

K.B. 22-9-1967 - B.S. 7-10-1967

K.B. 21-10-1968 - B.S. 15-11-1968

K.B. 25-11-1976 - B.S. 29-3-1977

K.B. 16-12-1981 - B.S. 23-3-1982

K.B. nr; 296, 31-3-1984 - B.S. 17-4-1984

Decr. 5-7-1989 - B.S. 25-8-1989

Wet 31-7-1984 - B.S. 10-8-1984

Decr. 27-3-1991 - B.S. 25-5-1991

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

[...]

Decr. van 27-3-1991

[BIJLAGE 1

TABEL DER SELECTIEAMBTEN

Selectieambten

Personeelsleden die aanspraak hebben op het in de eerste kolom vermelde ambt.

Eerste geschoolde onderhoudswerkman

Geschoolde onderhoudswerkman

Eerste kok

Kok

Eerste geschoolde werkman

Geschoold werkman

Eerste amanuensis

Amanuensis

Eerste kunstboekbinder

Kunstboekbinder

Eerste vormer

Vormer

Eerste handzetter

Handzetter

Eerste operateur technicus

Operateur-technicus

Eerste hersteller van muziekinstrumenten

Hersteller van muziekinstru menten

Suppoost-kopiist

Suppoost, bode-kamerbewaarder

Hoofdsuppoost

Suppoost, bode-kamerbewaarder

Eerste klerk

Klerk

Eerste klerk-typist(e)

Klerk-typist(e)

Eerste klerk-stenotypist(e)

Klerk-stenotypist(e)

Eerste rekenplichtig correspondent

Rekenplichtig correspondent

Eerste opsteller

Opsteller

Eerste secretaris-rekenplichtige

Secretaris-rekenplichtige]

K.B. van 16-12-1981

[BIJLAGE 2

TABEL DER BEVORDERINGSAMBTEN

Bevorderingsambten

Personeelsleden die aanspraak hebben op het in de eerste kolom vermelde ambt.

Eerste geschoolde onderhoudswerkman-ploegbaas

Eerste kok-ploegbaas

Eerste geschoolde werkman-ploegbaas

Eerste amanuensis-ploegbaas

Magazijnbediende

Eerste geschoolde onderhoudswerkman

Eerste kok

Eerste geschoolde werkman

Eerste amanuensis

Eerste geschoolde onderhoudswerkman

Eerste geschoolde werkman

Eerste kok

Eerste vormer

Eerste hoofdsuppoost

Suppoost-kopiist

Hoofdsuppoost

Eerste hoofdklerk

Eerste klerk

Eerste klerk-typist(e)

Eerste klerk-stenotypist(e)

Assistent-bibliothecaris

Eerste rekenplichtig correspondent

Eerste opsteller

Eerste secretaris-rekenplichtige

Beheerder-secretaris

Eerste rekenplichtig correspondent

Eerste opsteller

Eerste secretaris-rekenplichtige]

K.B. van 16-12-1981