OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende klassering van sommige afdelingen in uitvoering van artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen in het nederlandstalig onderwijs voor sociale promotie.

  • goedkeuringsdatum
    10 JANUARI 1989
  • publicatiedatum
    B.S.09/05/1989
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, laatst gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid artikel 6, § 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid, gewijzigd door artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de afdelingen voor sociale promotie te klasseren volgens de indeling van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie, overeenkomstig artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit, waardoor de oprichting van nieuwe afdelingen in het onderwijs voor sociale promotie mogelijk wordt;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Onze Staatssecretaris voor Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Door onderhavig besluit worden de afdelingen voor sociale promotie geklasseerd volgens de indeling van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie, overeenkomstig artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit.

Art. 2.

§ 1. Worden geklasseerd bij de eerste groep van de technische leergangen, de volgende afdelingen :

Animatoren in migrantenwerk;
Architectuurtekenen - doorstromingsafdeling;
Automechanica;
Autotechniek;
Begeleiden - Animator voor bejaarden;
Belasting op de toegevoegde waarde;
Bijscholingscursussen voor de metaalverwerkende nijverheid (alle leergangen);
Bibliotheek-documentatie;
Bibliotheek-documentatie en informatiekunde;
Boekhouden en fiscale praktijk;
Boekhouden-fiscaliteit;
Boekhouden-informatica;
Boekhouden voor éénmanszaak;
Boekhouding voor een éénmanszaak;
Coorespondentie;
Distributie;
Doorstroming;
Doorstromingsafdeling met oriëntatie;
Drie- en viertalige handelscorrespondentie;
Elektromechanica;
Fiscaal recht;
Garage;
Gebarentaal voor doven;
Gezinswetenschappen;
Handelsboekhouden;
Kaderopleding nursing voor gegradueerde psychiatrische verpleging;
Kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging;
Kaderopleiding verpleging;
Kleding;
Kleding = Industriële technieken;
Marketing en verkoopsbeleid;
Mechanica-productie;
Mechanica-studiebureau;
Mechanica van dieselmotoren;
Medisch secretariaat;
Meertalig secretariaat;
Moderne wiskunde;
Monitoren;
Motorvoertuigentechniek;
Nijverheidsboekhouden;
Numeriek bestuurder werktuigmachines;
Elektromechanische onderhoudstechnieken - Onderhoudsmechanica;
Opvoeders;
Polyvalente doorstroming;
Reoriëntatie;
Sociaalcasework;
Sociale administratie;
Sociale administratie en informatica;
Sociale beleidsvoering;
Techniek binnenlandse handel;
Tolk voor doven;
Verkoop en distributie;
Voetzorging;
Voorbereidende tot de proeven van meetkundig schatter van onroerende goederen, voortgezette opleiding;
Vormingscursus voor havenarbeider;
Werktuigmachines;
Zakelijke communicatie.

§ 2. Worden geklasseerd bij de tweede groep van de technische leergangen, de volgende afdelingen :

Administratieve tekstverwerking;
Audio, Video- en KTV-techniek;
Audiovisuele techniek;
Automatisering;
Algemene vorming;
Arbeidskunde;
Arbeidsorganisatie;
Assistent inzake beroepskeuze;
Bank, beurs en financiën;
Basisopleiding chemische technologie;
Bedrijfsadministratie;
Bedrijfsadministratieve informatica;
Bedrijfsadministratieve informatieverwerking;
Bedrijfsadministratieve informatica - Programmeren in Cobol
Bedrijfsadministratieve informatica - Programmeren in Basic;
Bedrijfsadministratieve informatica - Bedrijfsadministratieve informatieverwerking;
Bedrijfsautomatisatie;
Bedrijfsautomatisering;
Bedrijfsmechanisatie;
Bedrijfsorganisatie;
Behangen en garneren;
Besturings- en schakeltechniek;
Bibliotheconomie;
Bijzondere jeugdzorg;
Biochemie;
Biochemie met oriëntatie;
Biochemie-brouwerij;
Biochemie-maalderij;
Biotechniek;
Biotechnologie;
Bouw;
Bouwtechniek;
Burotica;
Centrale Verwarming;
Chemie;
Chemie en Kunststoffentechnologie;
Computergestuurde produktie- en tekentechnieken;
Computerkunde;
Computer Adided Design (basisopleiding);
Dactylografie;
Dactylo-Tekstverwerking;
Database-Spreadsheet;
Digitale elektronica;
Douanerecht;
Drogisterij;
Elektrische installaties;
Elektromechanische ontwerpen;
Elektronische gegevensverwerking;
Engels voor internationale handel en verkeer;
Engelstalige stenodactylografie;
Farmaceutische bedrijven;
Fiscale wetgeving;
Fiscaliteit;
Frans voor internationale handel en verkeer;
Franse stenodactylografie;
(Franse) stenodactylografie met tekstverwerking;
Industriële elketronica;
Industriële elektrotechniek;
Industriële informatica;
Industriële informatieverwerking;
Industriële onderhoudstechnieken;
Industriële scheikunde;
Informatica;
Informatica-programmering;
Informatica-programmeren - Programmeren in Basic;
Informatica-programmeren - Programmeren in Cobol en Pascal;
Informatica-programmeren - Programmeren in Pascal en Cobol;
Informatica-programmeren - Programmeren in Pascal;
Industriële informatica - Industriële informatieverwerking;
Informatica-programmeren;
Informatica initiatie;
Initiatie tot de informatica;
Koel- en verwarmingstechniek;
Klimatisatie;
Kunststoffen;
Lichaamsverzorging - esthetiek;
Maritiem, fluviaal en zeeverzekeringsrecht;
Maritieme handel;
Maritieme handel en expeditie;
Mechanisatie-automatisatie;
Meet- en regeltechniek;
Microcomputers;
N.C.-gestuurde machines;
Nederlandstalige dactylografie-tekstverwerking;
Nederlandstalige stenodactylografie;
Nijverheidselektriciteit;
Nijverheidselektronica;
Nijverheidstechnieken;
Openbare besturen;
Openbare besturen-voorbereiding examen;
Openbare werken;
Orthopedagogie;
Parfumerie-cosmetiek;
Personal computing toepassingen;
Personal computing initiatie;
Programmeur in diverse programmeertalen;
Proceschemie;
Psychotechnicus;
Publiciteit;
Radio-elektronica;
Radio- en T.V.-herstelling;
Radio- en T.V.-technieken;
Radio-televisie;
Reclame en publiciteit;
Schilderwerk;
Schoonheidszorgen;
Schrijnwerkerij;
Sociale administratie;
Sociale verzekeringen;
Stenodactylografie;
Televisie- en videotechniek;
T.V.- en Film - make-up;
Textielscheikunde en -verdeling;
Toepassen, verwerken en herstellen van kunststoffen;
Verkoop en publiciteit;
Vermogenselektronica;
Verzekeringen;
Verzekeringsrecht;
Werkplaatsorganisatie.

§ 3. Worden geklasseerd bij de derde groep van de technische leergangen, de volgende afdelingen :

Architectuurtekenen;
Auto-expert;
Bedrijfstekenen en bouwkunde;
Binnenhuiskunst;
Bouwkundig tekenen;
Bloementeelt en schikken;
Confiserie-banketbakkerij;
Drukken;
Drukken-offset;
Goudsmederij;
Graveren;
Hotelbedrijf keuken en zaal;
Hout en bouw;
Interieurontwerpen;
Jacquard en Pré-Industrieel Textiel en Conservatie;
Letterzetten;
Lood- en zinkbewerking, centrale verwarming;
Meetkundige-schatter;
Meubel- en binnenhuisontwerpen;
Meubelmakerij;
Meubeltekenen;
Mijnbouw;
Modetekenen en ontwerpen;
Monumentenzorg;
Nijverheidstekenen;
Schrijnwerktekenen;
Stedebouw;
Technisch tekenen;
Tekenen van mechanische constructies;
Tekenen van metaalconstructies;
Toeristische gidsen;
Topografie;
Werktuigkundig tekenen.

§ 4. Worden geklasseerd bij de vierde groep van de technische leergangen, de volgende afdelingen :

Fotografie;
Lassen en pijpfitten;
Logopedie;
Optiek;
Optiek-optometrie;
Scheepsbouw;
Sociale readaptatiewetenschappen;
Spinnen;
Textieldesign;
Textielontwerpen;
Verven en veredeling;
Weef- en spinkunde;
Wetenschappelijke fotografie;
Weven.

Art. 3.

§ 1. Worden geklasseerd bij de eerste groep van de beroepsleergangen, de volgende afdelingen :

Auto-elektriciteit;
Automechanica;
Automechanica bezinemotoren;
Autotechniek;
Bedrijfsbeheer;
Bezigheidstechnieken;
Dactylografie;
Dieetkookkunst;
Dieseltechniek;
Etalage;
Familiale naad;
Fiets- en bromfietsmechanica;
Garage;
Gelaatsverzorging;
Gereedschapsmaken;
Gezins- en sanitaire hulp;
Grime voor film en T.V.;
Haartooi;
Haartooi dames;
Haartooi- en gelaatsverzorging;
Huishoudelijke naad;
Huishoudelijk naaien;
Huishoudkunde;
Hulpautowerktuigkundige;
Industriële naad;
Kleding;
Kleding industriële methoden;
Koken;
Koken;
Koken, Voeding en Gezinsopvoeding;
Lichaamsmassage;
Make-up;
Manicure;
Manicure-pedicure;
Mechanica van dieselmotoren;
Metaalbewerking;
Nederlands voor nederlandsonkundigen;
Onderhoud van linnen en kleding;
Paswerken;
Patroonstudie;
Pedicure;
Plaatbewerking;
Plaat- en foliebewerking;
Scheepsbouw;
Schoonheidsverzorging;
Schoonheidszorgten-esthetiek-vervolmaking;
Schoonheidszorgen-haartooi (dames- en herenkappen);
Spuitpistooltechnieken;
Voeding en Kookkunst;
Toepassingsoftware;
Verkoopkunde in de voedingsmiddelenindustrie;
Vervolmakingscursus voor gebrevetteerde hoofdverpleegsters;
Voetverzorging;
Werktuigmachines.

§ 2. Worden geklasseerd bij de tweede groep van de beroepsleergangen, de volgende afdelingen :

Bakkerij-brood;
Behangen en garneren;
Beenhouwerij-spekslagerij;
Bewerken van buizen en leidingen;
Bloemscikken;
Bouw;
Bouwbedrijf (beton, metselwerk, tegelwerk, ijzervlechten, bekisten, pleisterwerk, siermetselen, vloeren);
Bouwkunde;
Bouw- en afwerkingtechnieken;
Bouwplaatsleiding;
Brandertechnicus;
Centrale verwarming;
Centrale verwarming en sanitaire installaties;
Centrale verwarming, koeltechniek, klimatisatie;
Charcuterie;
Dakbedekking;
Decoratie- en letterschilderen;
Elektrische installaties;
Elektrische montage;
Fijne banketbakkerij, suiker en chocoladebewerking;
Fijne spekslagerij;
Garneren;
Garneren en dessert;
Gastronomische dieetkeuken;
Gastronomisch koken;
Gastronomische visgerechten;
Hulp in hotel- en restauratiebedrijf-specialiteit keuken;
Hotel-desserts;
Hotelbedrijf - gastronomisch koken - vervolmaking;
Hotelbedrijf - eenvoudig koken;
Hotelbedrijf - wijnen, cocktails en andere dranken;
Houtbewerking;
Houtsnijden;
Houtsijwerk-restauratie;
Industrieel meubel;
Industriële elektriciteit;
Installatie- en onderhoudstechnieken;
Letterschilderen en decoratie;
Lood- en zinkbewerking;
Luxe degen - getoerde degen;
Meten en uitzetten van gebouwen;
Metselwerk;
Meubelmaken-schrijnwerkerij;
Meubelrestauratie;
Meubelstofferen-restaureren;
Nijverheidselektriciteit;
Nijverheidselektronica;
Onderhoudstechnieken;
Polyvalente brandertechnicus;
Polyesters en harsen;
Publiciteitsschilderen;
Radio en televisie;
Radioherstelling;
Radio- en T.V.-herstellingen;
Receptie en onthaal;
Restauratie van oude meubelen;
Restauratietechnieken van meubelen;
Ruwbouwmetalen;
Sanitaire installaties;
Schilderen;
Schilderwerk;
Schrijnwerk;
Serveren, versnijden, flamberen;
Sierschilderen;
Sier- en publiciteitstekenen;
Slagersbedrijf;
Spekslagerij;
Stijlmeubelen;
Televisie;
Traiteur;
Traiteur - banketaannemer;
Trappen;
Tuinbouw;
Verwerken van plastische stoffen;
Voedingswarenbereiding;
Wand- en vloerbekleding;
Wijn- en drankenkennis, kaas;
Wijnen en cocktails;
Wijnleer;
Zinkbewerking;

§ 3. Worden geklasseerd bij de derde groep van de beroepsleergangen, de volgende afdelingen :

Algemene tectielkennis;
Bedrijfstekenen en bouwkunde;
Beeldhouwen;
Beeldhouwkunst-steenhouwen;
Binnenhuiskunst;
Binnenhuisversiering;
Bouwkundig tekenen;
Diamant;
Diamantbewerking;
Draadverwerking;
Drukken;
Drukken-letterzetten;
Druktechnieken;
Grafiek;
Grafische technieken;
Grafische vormgeving;
Grafisch ontwerpen;
Grafisch tekenen;
Grafisch produktiebediende ordervoorbereider;
Hotelbedrijf keuken en zaal;
Hulp in het hotel- en restaurantbedrijf;
Hulpkaardslijpen;
Kaardslijpen;
Keramiek;
Klein-orthopedie;
Lay-out;
Letterzetten;
Linotypie;
Meubel- en schrijnwerktekenen;
Meubeltekenen;
Mode en sierkunsttekenen;
Mijnbouw;
Muziekinstrumentenbouw;
Nijverheidskundig tekenen;
Nijverheidstekenen;
Offset;
Offsetdrukken;
Offset en typodrukken;
Ontwerptekenen en illustratietechnieken;
Platsiche kunsten (diverse opleidingen);
Polyvalent offsetdrukken;
Reprografie-scantechniek;
Schoeisel-handwerk;
Schrijnwerktekenen;
Sierhandwerk;
Sierkunsten (diverse opleidingen);
Sierkunsttekenen;
Steenhouwen;
Tekenen;
Tekenen van houtconstructies;
Tekstvervaardiging-offsetdrukken;
Tekstverwerkingstechnieken;
Textielverwerking;
Werktekenaar;
Werktuigkundig tekenen;
Woningdecoratie;
Wooninrichting : huis- en reclameschilderen;
Wooninrichting : schilderen, behangen en garneren.

§ 4. Worden geklasseerd bij de vierde groep van de beroepsleergangen, de volgende afdelingen :

Ballet;
Basistechnieken lassen;
Beeldverwerking-scanner;
Borduren;
Booglassen;
Breien;
Breimachines;
Carrosserie;
Carosserie-plaatbewerking;
Cinematografie en audiovisuele technieken;
Fotografie;
Fotolassen;
Gassmeltlassen;
Gieten;
Hoefsmederij;
Kant;
Kunstweven;
Lassen-constructie;
Lassen-plaatbewering;
Lederbewerking;
Mode en modeartikelen;
Moderne kant;
Modes en kunstbloemen;
Montage van textielmachines;
Motohersteller;
Onderhoudslassen;
Plaatbewerking-koetswerk;
Pijpenbewerken;
Rijtuigbouw;
Russische kant en bloemwerk;
Scheepbouw;
Scheepsbouw-traceren;
Siersmeden;
Smeden en lassen;
Speciale lastechnieken;
Spinnen;
Stropkant;
Uurwerkmaken;
Vlambooglassen;
Weven.

Art. 4.

De afdeling middelbare technische normaalleergangen wordt geklasseerd in de eerste groep in de technische normaalleergangen.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1982.

Art. 6.

Onze Minister van Onderwijs en Onze Staatssecretaris voor Onderwijs zijn belast met de uitvoering van dit besluit.