Wet betreffende de wettelijke gevolgen verbonden aan de graad van licentiaat in de rechten.

  • goedkeuringsdatum
    31 MEI 1972
  • publicatiedatum
    B.S.30/06/1972
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel.

De wettelijke gevolgen verbonden aan de graad van doctor in de rechten, gelden eveneens voor de graad van licentiaat in de rechten.

Tot een onderwijsfunctie in het universitair onderwijs verleent de graad van licentiaat in de rechten echter geen toegang.