Wet [1Wet van 27/07/1971
B.S. 17/09/1971
tot oprichting van een fonds voor schoolgebouwen en gebouwen in schoolverband van het Rijk en houdende sommige maatregelen betreffende de onroerende installaties in de inrichtingen voor universitair onderwijs die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de Staat.1Wet van 27/07/1971
B.S. 17/09/1971
]

  • goedkeuringsdatum
    22 APRIL 1958
  • publicatiedatum
    B.S.10/05/1958
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

(1) Wet van 27/07/1971 (B.S. 17/09/1971)

(2) K.B. nr. 167 van 30/12/1982 (B.S. 21/01/1983)

(3) Decr. van 12/06/1991 (B.S. 04/07/1991)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

[3Decr. van 12/06/1991
B.S. 04/07/1991
...3Decr. van 12/06/1991
B.S. 04/07/1991
]

HOOFDSTUK II.

Art. 9.

[1Wet van 27/07/1971
B.S. 17/09/1971

Voor de toepassing van de artikelen 9bis tot 17 van deze wet worden beschouwd :

1° als universitaire inrichting die geheel op kosten van de Staat gefinancieerd wordt, de volgende universitaire inrichtingen :

a) de "Rijksuniversiteit te Gent";

b) de "Université de l'Etat à Liège";

c) de "Université de l'Etat à Mons", met uitzondering van de "Ecole d'interprètes internationaux";

d) het "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen", met uitzondering van het "Hoger Instituut voor vertalers en tolken";

e) de "Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux";

f) de "Faculté polytechnique de Mons" indien zij geïntegreerd wordt in de "Université de l'Etat à Mons"

2° als universitaire inrichting die gedeeltelijk op kosten van de Staat gefinancierd wordt, de volgende universitaire inrichtingen :

a) de "Universitaire Instelling Antwerpen";

b) de "Faculté polytechnique de Mons", indien zij met de "Université de l'Etat à Mons" geassocieerd wordt.

1Wet van 27/07/1971
B.S. 17/09/1971
] [1Wet van 27/07/1971
B.S. 17/09/1971

Art. 9bis.

§ 1. [3Decr. van 12/06/1991
B.S. 04/07/1991
...3Decr. van 12/06/1991
B.S. 04/07/1991
]

§ 2. De jaarlijkse toelagen, aangewend voor de verrichtingen die rechtstreeks bijdragen tot de verwerving, de oprichting, de uitbreiding, de verbouwing en de modernisering van de onroerende installaties [2K.B. nr. 167 van 30/12/1982
B.S. 21/01/1983
bestemd voor de studentenrestaurants en -tehuizen2K.B. nr. 167 van 30/12/1982
B.S. 21/01/1983
] in de universitaire inrichtingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de Staat, worden gestort op een speciaal artikel dat op de afzonderlijke sectie van de begroting ingeschreven wordt onder de volgende benaming : "Toelagen voor de onroerende installaties in de inrichtingen voor universitair onderwijs".

Zij komen op dat artikel voor onder een littera 1, die luidt als volgt : "Inrichtingen voor universitair onderwijs, die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de Staat. Onroerende installaties [2K.B. nr. 167 van 30/12/1982
B.S. 21/01/1983
bestemd voor de studentenrestaurants en -tehuizen.2K.B. nr. 167 van 30/12/1982
B.S. 21/01/1983
]

Art. 10-18.

[3Decr. van 12/06/1991
B.S. 04/07/1991
...3Decr. van 12/06/1991
B.S. 04/07/1991
]

1Wet van 27/07/1971
B.S. 17/09/1971
]